Berichten

De nieuwe versie van de aanvraagformulieren voorafgaande identificatie (precad) gepubliceerd op 30 april 2020 zorgde voor verwarring.  Vanaf 2 juni 2020 is een nieuwe, verbeterde versie van die aanvraagformulieren beschikbaar.

Het aanvraagformulier werd op volgende punten verbeterd:

Vanaf 30 april 2020 is een nieuwe versie beschikbaar van de formulieren om een voorafgaande identificatie (Precad) aan te vragen.  Het gaat om nieuwe versies voor de drie formulieren:

- Formulier 'basisakte'
- Formulier 'verkavelingsvergunning'
- Formulier 'andere'

U kunt de nieuwe versies downloaden op de website van de FOD financiën:
https://financien.belgium.be/nl/experten_partners/landmeters/voorafgaande_identificatie_van_percelen

Deze vacature werd net gelanceerd en is terug te vinden op de website:
http://www.iok.be/nieuwsdetail.aspx?id=926

Op 22 april 2020 keurde de Vlaamse Regering een wijzigingsbesluit goed dat de besluiten van 24 en 27 maart 2020 verduidelijkt en aanvult, onder meer op het vlak van de verderzetting van de openbare onderzoeken, raadplegingen van het publiek e.d..

Uitstel is geen afstel: de verplaatste opleidingen wegens coronavirus in Beernem en Geel worden vervangen worden door een webinar op 7 mei. U kunt zich hier inschrijven.

Vorige week werden er verschillende beslissingen genomen door de Vlaamse Regering met een impact op de termijnen in het omgevingsrecht (vergunningen, openbaar onderzoek, RvVb, ruimtelijke uitvoeringsplannen, …). Vermoedelijk zullen er deze week nog enkele volgen zoals voor rooilijnen, erfgoed, …

Nooddecreet coronavirus

Het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, het Nooddecreet, is diezelfde dag in werking getreden.

De Nederlandstalige kamer van de federale raad van landmeters-experten ontvangt veel vragen betreffende de uitoefening van landmetersactiviteiten en het coronavirus Covid-19. De federale raad adviseert om u strikt aan de richtlijnen van de overheid te houden. De prioriteit is immers om het veilig te houden voor uzelf en uw naasten. In dit bericht een antwoord op veel gestelde vragen