Berichten

Tijdens onze workshops in het najaar 2017 gaf Ronny Van Echelpoel mee dat er sneller zou kunnen gewerkt worden in het omgevingsloket mocht de landmeter-expert een hoedanigheid hebben. 

Er is positief nieuws: er is een hoedanigheid voor de landmeter-expert in de maak die volledig zal voldoen aan onze eisen en deze zal bij de major release in januari 2019 bijgevoegd worden.  In tussentijd wordt de hoedanigheid 'Ondersteuner van de aanvrager' gelijkgesteld aan die van aanvrager voor wat betreft de uitwisseling van de mails uit het loket.

Op 1 augustus 2018 wordt de hoogtewaarde van alle waterpassingsmerktekens geüpdatet.
Onze gewaardeerde confrater Walter Scheerlinck is overleden op dinsdag 17 juli 2018.
Confrater Hendrik Vandromme is spijtig genoeg op zaterdag 14 juli onverwacht overleden.
Bekijk hier de foto's en het voorwoord.
Vind hier de link naar de nieuwe kadastrale plannen

De aankoop-verkoop beloftes die werden gesloten onder opschortende voorwaarden van bekomen bodemattest (en vaak ook stedenbouwkundig uittreksel) werden op de helling gezet maar blijken nu toch niet waardeloos.  De uitspraak van het Hof van Beroep die oordeelde dat de nietigheid van dergelijke overeenkomst kan worden gevorderd wordt door cassatie niet gevolgd: volgens cassatie is rechter van het Hof van Beroep verkeerd in haar redenering.

Regio Antwerpen. Foto's in dit bericht.
Het is een veelgestelde vraag, lees het antwoord van FOD Financiën in dit bericht.