Berichten

In de Sint-Jacobskerk in Antwerpen is er een kleine tentoonstelling over Michiel Coignet, een Antwerps wiskundige, die als instrumentenmaker en cartograaf in de 17de eeuw wereldfaam genoot.

Dit kan een leuke en interessante weekenduitstap zijn in coronatijden!

Voor meer info: https://www.vvwl.be/coignet

 

Ingetogen melden we u het overlijden van Danny Cattoor.

Danny was jarenlang een heel actief lid bij BOLE-VVLE en heeft steeds ons mooie beroep in zijn hart gedragen.

Het eindrapport van de evaluatie van de werking van het Omgevingsvergunningendecreet werd op 26 november 2021 meegedeeld aan de Vlaamse Regering.  In de bijlage kunt u de link naar het rapport terugvinden.

30 december 2021

Het vastgoedinformatieplatform wordt één digitaal portaal voor de aanvraag, verzameling en aflevering van vastgoedinformatie in het kader van een verkoop of langdurige verhuur. 

Het boek "Statuut en deontologie van de gerechtsdeskundige" wordt op dinsdag 8 februari 2022 om 9 uur officieel voorgesteld in het bijzijn van de heer Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, die tevens het voorwoord heeft geschreven.  De hoofdredacteurs komen aan het woord om de inhoud van het boek toe te lichten.  Zij geven hun inzichten over de uitdagingen waarmee het deskundigenonderzoek op korte en lange termijn wordt geconfronteerd in het licht van de strategische transformatie die het justitiële apparaat ondergaat.

30 december 2021

VVLE heeft een partnership met IE-net.  Leden van VVLE kunnen dan ook deelnemen aan de opleidingen die IE-net aanbiedt.  Bekijk hier alle opleidingen voor 2022!

9 december 2021

Op het overleg met MEOW van 9 december 2021 werd gesproken over de prekadastratie en de problemen die hierbij opduiken.  Indien er moeilijkheden worden ondervonden raden zij aan om eerst te kijken op: https://financien.belgium.be/nl/experten-partners/kadaster/prekadastratie

Het bestuur van VVLE heeft besloten om ons najaarsevent dit jaar uit te stellen het voorjaar 2022 omdat de huidige coronacijfers zeer slecht zijn.  Een webinar maken van ons najaarsevent is helemaal niet hetzelfde, daarom stellen we voor om u in te schrijven op het seminarie van AM/FM GIS Belux (Internet of Things) die op dezelfde dag doorgaat op hetzelfde uur.

Bericht Dienst Integraal Waterbeleid Antwerpen: