Berichten

Aangifte Reprobel is een wettelijke verplichting, die er mee voor zorgt dat meer dan 60.000 Belgische auterus en en meer dan 400 Belgische uitgeverijen correct worden vergoed voor het kopiëren en verspreiden van hun werken.

Er werd een infosessie gegeven ivm het vernieuwde Geopunt.

Je kan ze hier bekijken.

Op 10 februari 2023 keurde de Vlaamse Regering de gewestelijke Hemelwaterverordening 2023 definitief goed. De bestaande Vlaamse regels rond opvang van hemelwater hielden onvoldoende rekening met evoluties inzake klimaat. Daarnaast is Vlaanderen sterk verhard, wat leidt tot een snelle afvoer van water.

Hannes Cosyns (één van onze lesgevers bij Inverde) heeft een tijd geleden in Kameroen gewerkt.  Daar heeft hij een aantal kennissen die landmeter zijn en die oude/gebruikte landmetertoestellen goed kunnen gebruiken.  Heeft u een oud toestel die u niet meer gebruikt of verkoopt u een toestel aan een laag tarief?  Neem dan zeker contact op met Hannes via hannes_cosyns@hotmail.com.  

Het najaarsevent 2022 in Waregem was een geslaagd event, bekijk hier de leuke sfeerfoto's!

De link voor de download van de kadastrale plannen werd verplaatst, mocht u ze niet meer terugvinden, kunt u dit hier wel: Downloadportaal | FOD Financiën (belgium.be)

 Borderel geldig vanaf 1 januari 2022

Op vrijdag 13 mei 2022 heeft de Ministerraad, op voorstel van minister van Zelfstandigen en Kmo’s David Clarinval, een voorontwerp van wet goedgekeurd tot bescherming van het beroep en de titel van landmeter-expert en tot oprichting van een Orde van landmeters-experten.