Berichten

De HRZKMO is in samenwerking met de Dienst Administratieve Vereenvoudiging en de FOD Economie een project gestart om voorstellen tot administratieve vereenvoudiging te verzamelen die de zelfstandigen, kmo’s en vrije beroepers ten goede komen.  De HRZKMO roept op naar alle beroeps-en interprofessionele organisaties om voorstellen te doen tot administratieve vereenvoudiging.

Vacature als bijlage - solliciteren kan tot 11 juli 2021.

Jeroen De Stercke, student landmeten te Hogent, schrijft dit semester zijn bachelorproef omtrent de evolutie van het takenpakket van de landmeter-expert bij de ontwikkeling van slimme steden.  Bedankt aan eenieder die Jeroen hiermee verder hielp!
De resultaten van de enquête kunnen jullie hier alvast terugvinden.

Het decreet van 8 december 2017 ‘houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving’, wijzigde artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1°, VCRO. Verkavelingsvoorschriften van verkavelingen, ouder dan 15 jaar, waren niet langer een weigeringsgrond voor vergunningen.
 

Vanaf nu kunt u zich lid maken bij NSZ aan een voordelig tarief dankzij uw lidmaatschap bij VVLE!
Schrijf u hier in mocht u interesse hebben.

 

Om de heropening van horecazaken in het kader van de COVID-19 maatregelen te vergemakkelijken, is tijdelijk voor de plaatsing van overdekte en niet overdekte terrassen geen omgevingsvergunning vereist, tot 31 maart 2022.

Het doel van deze nota is om landmeters-experten en andere geïnteresseerde professionals te informeren over het beheer van de administratieve grenzen in het kader van de aanvragen tot voorafgaande identificatie.  Deze nota bestaat uit drie delen:

- het gebruik van de administratieve grenzen bij de aanvragen tot voorafgaande identificatie
- de toegang, de interpretatie en het gebruik van de gegevens die beschikbaar worden gesteld door de AAPD
- de te volgen procedure als de beschikbare gegevens niet overeenkomen met de opmetingen op het terrein.

Als lid bij HRZKMO kon VVLE op 25/02/2021 een interessante webinar volgen rond cybersecurity tools.  Maak gratis gebruik van de KMO security scan en de Cyber Security kit om snel te weten of uw bestanden en uw computerinfrastructuur goed beveiligd zijn!

Alle voorgestelde tools kunt u hier terugvinden. 

Nog vragen hierover?  Mail gerust naar info@vvle.be

Solliciteren kan nog tot 24 maart 2021, meer info in de bijgevoegde pdf.