Berichten

Bekijk hier de scan van de flyer voor de aanvraag van de digitale uittreksels.

Op 10 december kwamen we met 160 landmeters-experten in de prachtige yachtclub in Antwerpen samen om te luisteren naar een politiek debat onder leiding van Xavier Taveirne met als sprekers:

Jos Lantmeeters (NVA), Jan Bertels (Spa), Sam Van Rooy (Vlaams Belang), Tinne Rombauts (CD&V), Ingrid Pira, (Groen) & Frank Wilryckx (Open VLD).  Hierna namen juristen Joris Geens, Philippe Vande Casteele en Stijn Verbist ons mee in hun juridische visie op dezelfde vragen die we voorlegden aan de politici.

Vanaf november kunt u ook online aanvragen voor kadastrale uittreksels indienen. Vanaf die maand treden bovendien nieuwe tarieven in werking.

U vindt daarover meer informatie in de communicatie in bijlage.

Jullie waren terug massaal aanwezig op onze opleidingen 'Onteigeningsvergoeding in de praktijk' in Beernem en Geel.  Met in totaal 230 leden aanwezig voelden we terug een grote dynamiek!  Michel De Trogh nam ons mee in het verhaal over onteigeningsvergoedingen met veel toelichting uit het werkveld en Prof. Dr. Stijn Verbist en Dr. Buggenhoudt vulden dit juridisch heel sterk aan.
 

De attesten en presentaties zijn terug beschikbaar na aanmelding bij BOLE in uw persoonlijk menu.

De maand september is hét moment om na te gaan of de verzekering die men heeft wel de beste is (prijs, kwaliteit, garanties, …). Vele contracten voorzien in september immers een opzegmogelijkheid.

Leden van BOLE vzw - VVLE kunnen daarvoor beroep doen op onze groepspolis beroepsaansprakelijkheid bij Allianz. Aarzel niet de documentatie ter zake te raadplegen en uw vergelijkingen uit te voeren. Indien u nog niet bent verzekerd en u op het tableau staat … is het natuurlijk ook hoogtijd.

Met Roger Simon, verlaat ons een alom gekende confrater.  Hij was een charmant en minzaam man die velen van ons gekend hebben, als collega, als hoofd van de "Speciale dienst" van het Kadaster of als lesgever in de Hogeschool.

Het ganse bestuur van VVLE wenst heel veel sterkte aan zijn echtgenote en familie.
 

Tijdens onze workshops in het najaar 2017 gaf Ronny Van Echelpoel mee dat er sneller zou kunnen gewerkt worden in het omgevingsloket mocht de landmeter-expert een hoedanigheid hebben. 

Er is positief nieuws: er is een hoedanigheid voor de landmeter-expert in de maak die volledig zal voldoen aan onze eisen en deze zal bij de major release in januari 2019 bijgevoegd worden.  In tussentijd wordt de hoedanigheid 'Ondersteuner van de aanvrager' gelijkgesteld aan die van aanvrager voor wat betreft de uitwisseling van de mails uit het loket.

Op 1 augustus 2018 wordt de hoogtewaarde van alle waterpassingsmerktekens geüpdatet.
Onze gewaardeerde confrater Walter Scheerlinck is overleden op dinsdag 17 juli 2018.
Confrater Hendrik Vandromme is spijtig genoeg op zaterdag 14 juli onverwacht overleden.