Berichten

30 december 2021

Het vastgoedinformatieplatform wordt één digitaal portaal voor de aanvraag, verzameling en aflevering van vastgoedinformatie in het kader van een verkoop of langdurige verhuur. 

Het boek "Statuut en deontologie van de gerechtsdeskundige" wordt op dinsdag 8 februari 2022 om 9 uur officieel voorgesteld in het bijzijn van de heer Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, die tevens het voorwoord heeft geschreven.  De hoofdredacteurs komen aan het woord om de inhoud van het boek toe te lichten.  Zij geven hun inzichten over de uitdagingen waarmee het deskundigenonderzoek op korte en lange termijn wordt geconfronteerd in het licht van de strategische transformatie die het justitiële apparaat ondergaat.

30 december 2021

VVLE heeft een partnership met IE-net.  Leden van VVLE kunnen dan ook deelnemen aan de opleidingen die IE-net aanbiedt.  Bekijk hier alle opleidingen voor 2022!

9 december 2021

Op het overleg met MEOW van 9 december 2021 werd gesproken over de prekadastratie en de problemen die hierbij opduiken.  Indien er moeilijkheden worden ondervonden raden zij aan om eerst te kijken op: https://financien.belgium.be/nl/experten-partners/kadaster/prekadastratie

Het bestuur van VVLE heeft besloten om ons najaarsevent dit jaar uit te stellen het voorjaar 2022 omdat de huidige coronacijfers zeer slecht zijn.  Een webinar maken van ons najaarsevent is helemaal niet hetzelfde, daarom stellen we voor om u in te schrijven op het seminarie van AM/FM GIS Belux (Internet of Things) die op dezelfde dag doorgaat op hetzelfde uur.

Bericht Dienst Integraal Waterbeleid Antwerpen:

Sinds 1 september 2021 bevat het Nieuw Burgerlijk Wetboek bepalingen omtrent enerzijds, de afstanden van beplantingen ten aanzien van perceelsgrenzen en, anderzijds, overhangende takken en doorschietende wortels (zie artikel 3.1333 en 3.134 NBW). Deze bepalingen zijn ook van toepassing op het openbaar domeingoed “in de mate dat zulks aan de openbare bestemming van dat goed niet in de weg staat”.

VVLE is uitzonderlijk dit jaar niet aanwezig op de Trefdag dit jaar.

Wat de aanwezigheidsattesten betreft: Digitaal Vlaanderen is erkend door de Federale Raad van Landmeters-Experten als organisator van vormingen.  Duid bij uw inschrijving aan dat u een aanwezigheidsattest wenst, vergeet uw LAN-nummer hierbij niet op te geven.  het attest wordt automatisch per mail opgestuurd na afloop van de Trefdag.  Houd daarom uw e-ticket bij en scan uit wanneer u het event verlaat.

Het Departement Omgeving lanceerde vandaag een webpagina rond de 10 ruimtelijke kernkwaliteiten.  Dit kan zeker interessant zijn voor u, als lid.
Via deze site: https://omgeving.vlaanderen.be/aan-de-slag-met-de-10-kernkwaliteiten kunt u er meer over lezen!