Berichten

Wegens coronavirus neemt VVLE ook haar maatregelen.  De opleidingen tot aan de paasvakantie zullen verplaatst worden.  Momenteel zoekt VVLE nieuwe data zodat we in voldoende uren permanente vorming kunnen blijven voorzien. Meer nieuws volgt op deze site en in jullie mailbox van zodra de nieuwe data gekend zijn.

Voor NMBS communiceren we graag deze aanbesteding.

NMBS nodigt vriendelijk uit om uw offerte in te dienen voor een dienstenopdracht met betrekking tot plaatsbeschrijvingen van onroerende goederen (terreinen, gebouwen, commerciële lokalen en bureau's) aangebracht door de NMBS.

Het bestek van de opdracht met inbegrip van het te gebruiken model voor de indiening van de prijzen vindt u in bijlage.

De offerte, ondertekend en gedateerd, moet ten laatste op 20/04/2020 om 16u ingediend worden op het adres vermeld in het bestek.

Departement omgeving organiseert in samenwerking met NAV beleidsfora over "Bouwshift en ruimtelijk rendement in Vlaanderen", dit is bedoeld naar architecten en lokale besturen maar voor geïnteresseerde landmeters-experten zijn er nog plaatsen vrij in Antwerpen.  Wie interesse heeft kan zich hier zeker voor inschrijven.

De afgelopen weken heeft het CadGIS-team verschillende incidenten op de IT-infrastructuur gehad, waaronder een grootschalig incident van 8 tot en met 12 februari.  Die incidenten hebben de werking en beschikbaarheid van de toepassing CadGIS, voor de raadpleging van het kadastrale percelenplan, sterk beïnvloed.

Momenteel is de toepassing CadGIS opnieuw beschikbaar en stabiel.

Bron: het CadGIS-team

Zowel lid landmeter-expert Geert Deschepper als Frank Callewaert hebben veel te vroeg afscheid moeten nemen van hun echtgenote vorige week.  Ingetogen melden we u dan ook het overlijden van mevrouw Marleen Zwaenepoel en Brigitte Haspeslagh.

Als bijlage sturen wij u de overlijdensberichten door.

Het bestuur van VVLE, samen met alle leden van VVLE, betuigen hierbij hun medeleven aan de bedroefde families en wensen hen heel veel sterkte toe.

Zit je met een vraag over regelgeving of wil je meer informatie opzoeken over relevante thema’s?

Mededeling Overheid : De dagen volgend op de inproductiestelling van de nieuwe versie van CadGIS hebben we vastgesteld dat de reactiesnelheid van de toepassing onvoldoende was tijdens de piekuren.  

CadGIS, de toepassing om het kadastrale percelenplan te raadplegen, zit in een nieuw jasje!
De nieuwe versie biedt nieuwe functies aan. Daarnaast werden de basisopties eenvoudiger gemaakt.

Op 20 december keurde de Vlaamse Regering het ontwerp Instrumentendecreet, dat werd opgestart tijdens de vorige regeerperiode, goed.

Met dit ontwerp van decreet geeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir uitvoering aan het Vlaams Regeerakkoord waarin een snelle beslissing over dit decreet werd vooropgesteld.  Het ontwerp wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.  Voor de inwerkingstreding van grote delen zijn ook nog uitvoeringsbesluiten nodig.

Op 9 december 2019 bereikte de pachtprijzencommissie een akkoord over de pachtprijscoëfficiënten voor gronden en gebouwen voor de periode 2020 tot en met 2022. Er werd onder meer rekening gehouden met de evolutie van de rentabiliteit van de afgelopen jaren in de diverse landbouwstreken.