Berichten

Belangrijk: Eerdere wijziging van decreet waardoor er slechts sprake zou zijn van verkavelen indien een grond vrijwillig wordt verdeeld in 2 of meer onbebouwde kavels werd vernietigd op verzoek van VVLE! Lees verder in dit bericht.

De start van onze cursus bomen & struiken herkennen in het Leenbos in Eeklo was alvast een groot succes.  Jeroen Eigenberg, lesgever bij Inverde, bracht de materie zeer interactief en met heel veel passie, kennis, toewijding, humor en veel leuke wist-je-datjes,...de grote regenbuien bleven gelukkig uit...  bekijk hier de foto's!

In De Averegten was het weer alvast stukken beter en genoten de deelnemers ook van de leerrijke dag.

Op de pagina die je zal zien via volgende link: https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1316591/verslag/1318296 kan je lezen dat het Vlaams Parlement in haar laatste plenaire vergadering van deze legislatuur het zgn. decreet houdende de gemeentewegen heeft goedgekeurd.

Het wetsontwerp in de wijziging in verzekeringsplicht beroepsaansprakelijkheid voor landmeters-experten werd goedgekeurd en de wet treedt in werking op 1 juli 2019.

Heel veel van onze leden hebben een groepspolis beroepsaansprakelijkheid bij Allianz via BOLE-VVLE.  Weet dat Allianz de polis van BOLE-VVLE zal aanpassen aan de gewijzigde wetgeving zonder aan de premie te raken (met voorbehoud voor wat betreft de posterioriteitsdekking).  Goed nieuws dus!

Allianz geeft ons volgende belangrijkste wijzigingen mee :

Bekijk het beeldmateriaal en de presentatie hier.
CLGE (Comité de Liaison des Géomètres Européens) lanceert in samenwerking met GSA (European GNSS Agency) de 8e editie van de CLGE European Students’ Contest voor het lopende academiejaar 2018-2019. Meer info in dit bericht.

Terug een opkomst van 200 leden voor onze opleiding GRB in maart!  Bekijk hier alvast wat foto's en download de presentatie gegeven door Tom Vanherck.

Beste leden,

VVLE heeft een week geleden het signaal gekregen van meerdere leden dat de afbakeningsplannen niet beschikbaar waren.  We hebben dit onmiddellijk gemeld aan AAPD, die er reeds van op de hoogte waren.

Momenteel wordt hieraan gewerkt en we hebben intussen de melding ontvangen dat we vanaf dinsdag 19 maart opnieuw toegang zouden hebben.