Berichten

Op 22 april 2020 keurde de Vlaamse Regering een wijzigingsbesluit goed dat de besluiten van 24 en 27 maart 2020 verduidelijkt en aanvult, onder meer op het vlak van de verderzetting van de openbare onderzoeken, raadplegingen van het publiek e.d..

Uitstel is geen afstel: de verplaatste opleidingen wegens coronavirus in Beernem en Geel worden vervangen worden door een webinar op 7 mei. U kunt zich hier inschrijven.

Vorige week werden er verschillende beslissingen genomen door de Vlaamse Regering met een impact op de termijnen in het omgevingsrecht (vergunningen, openbaar onderzoek, RvVb, ruimtelijke uitvoeringsplannen, …). Vermoedelijk zullen er deze week nog enkele volgen zoals voor rooilijnen, erfgoed, …

Nooddecreet coronavirus

Het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, het Nooddecreet, is diezelfde dag in werking getreden.

De Nederlandstalige kamer van de federale raad van landmeters-experten ontvangt veel vragen betreffende de uitoefening van landmetersactiviteiten en het coronavirus Covid-19. De federale raad adviseert om u strikt aan de richtlijnen van de overheid te houden. De prioriteit is immers om het veilig te houden voor uzelf en uw naasten. In dit bericht een antwoord op veel gestelde vragen
Notarissen krijgen van de Vlaamse overheid extra tijd voor het verlijden van notariële aktes. De huidige termijnen dreigen door de coronacrisis overschreden te worden.

Normaal moeten koopaktes binnen de vier maanden na de ondertekening van het compromis bij de notaris ondertekend worden. Dan is ook de registratiebelasting (6% voor uw gezinswoning) verschuldigd. Die termijn wordt met twee maanden verlengd.

Als VVLE ontvangen we momenteel veel vragen.

Mogen we nog opmetingen uitvoeren (buitens-en binnenshuis), schattingen, plaatsbeschrijvingen?

VVLE adviseert u strikt te houden aan wat er wordt meegedeeld door de overheid. Activiteiten kunnen allleen worden overwogen als ze zonder contact met klanten/collega's kunnen worden uitgevoerd;  Bovendien moeten alle veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, inclusief het wassen van de handen met zeep en naleving van de regels van social distancing: minimum 1,5 meter afstand indien noodzakelijk persoonlijk contact. 

Wegens coronavirus neemt VVLE ook haar maatregelen.  De opleidingen tot aan de paasvakantie zullen verplaatst worden.  Momenteel zoekt VVLE nieuwe data zodat we in voldoende uren permanente vorming kunnen blijven voorzien. Meer nieuws volgt op deze site en in jullie mailbox van zodra de nieuwe data gekend zijn.

Voor NMBS communiceren we graag deze aanbesteding.

NMBS nodigt vriendelijk uit om uw offerte in te dienen voor een dienstenopdracht met betrekking tot plaatsbeschrijvingen van onroerende goederen (terreinen, gebouwen, commerciële lokalen en bureau's) aangebracht door de NMBS.

Het bestek van de opdracht met inbegrip van het te gebruiken model voor de indiening van de prijzen vindt u in bijlage.

De offerte, ondertekend en gedateerd, moet ten laatste op 20/04/2020 om 16u ingediend worden op het adres vermeld in het bestek.