Trefdag Digitaal Vlaanderen op 26 oktober 2023

Bezoek VVLE op de Trefdag Digitaal Vlaanderen op 26 oktober 2023 en ontvang een sticker van VVLE 'landmeter-expert'.

Onze stand bevindt zich net naast het GEO-amfitheater.

De attesten voor permanente vorming worden aangeleverd via de Trefdag zelf, vergeet dus niet uit te badgen!