Vlaams

De Vlaamse Vereniging van Landmeters-Experten (VVLE) is sinds maart 2017 de samenvoeging van alle Vlaamse deelverenigingen van NVLE binnen de koepel BOLE vzw.
Lees meer

Vertegenwoordigen

VVLE is de stem van meer dan 490 Vlaamse leden landmeters-experten maar hierdoor uiteraard ook van alle Vlaamse landmeters-experten, lid of geen lid.
Lees meer

Leren

Om onze leden optimaal te ondersteunen in de uitoefening van hun beroep wordt het inrichten van opleidingen als één van de speerpunten van VVLE gezien.
Lees meer

Elkaar ontmoeten

Het is belangrijk om een platform te hebben waar je met collega landmeters-experten van gedachten kan wisselen.
Lees meer

Berichten

Vacature als bijlage - solliciteren kan tot 11 juli 2021.

Jeroen De Stercke, student landmeten te Hogent, schrijft dit semester zijn bachelorproef omtrent de evolutie van het takenpakket van de landmeter-expert bij de ontwikkeling van slimme steden.  Bedankt om deze student verder te helpen en de enquête in te vullen via deze link:

Het decreet van 8 december 2017 ‘houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving’, wijzigde artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1°, VCRO. Verkavelingsvoorschriften van verkavelingen, ouder dan 15 jaar, waren niet langer een weigeringsgrond voor vergunningen.
 

Leden-helpen-leden

kan contact opnemen met landmeter Luc Bosman 0476/22 50 26.
Hij beschikt over 3 GPS toestellen die hij kan verhuren.

Bureau Vandendriessche is op zoek naar een collega medewerker (fulltime of parttime), hetzij in dienstverband, hetzij als freelancer, voor het uitvoeren van EPB-studies en ventilatiestudies. Interesse? mailtje naar bureau.vandendriessche@telenet.be