Vlaams

De Vlaamse Vereniging van Landmeters-Experten (VVLE) is sinds maart 2017 de samenvoeging van alle Vlaamse deelverenigingen van NVLE binnen de koepel BOLE vzw.
Lees meer

Vertegenwoordigen

VVLE is de stem van meer dan 460 Vlaamse leden landmeters-experten maar hierdoor uiteraard ook van alle Vlaamse landmeters-experten, lid of geen lid.
Lees meer

Leren

Om onze leden optimaal te ondersteunen in de uitoefening van hun beroep wordt het inrichten van opleidingen als één van de speerpunten van VVLE gezien.
Lees meer

Elkaar ontmoeten

Het is belangrijk om een platform te hebben waar je met collega landmeters-experten van gedachten kan wisselen.
Lees meer

Berichten

De start van onze cursus bomen & struiken herkennen in het Leenbos in Eeklo was alvast een groot succes.  Jeroen Eigenberg, lesgever bij Inverde, bracht de materie zeer interactief en met heel veel passie, kennis, toewijding, humor en veel leuke wist-je-datjes,...de grote regenbuien bleven gelukkig uit...  bekijk hier de foto's!

Op de pagina die je zal zien via volgende link: https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1316591/verslag/1318296 kan je lezen dat het Vlaams Parlement in haar laatste plenaire vergadering van deze legislatuur het zgn. decreet houdende de gemeentewegen heeft goedgekeurd.

Het wetsontwerp in de wijziging in verzekeringsplicht beroepsaansprakelijkheid voor landmeters-experten werd goedgekeurd en de wet treedt in werking op 1 juli 2019.

Heel veel van onze leden hebben een groepspolis beroepsaansprakelijkheid bij Allianz via BOLE-VVLE.  Weet dat Allianz de polis van BOLE-VVLE zal aanpassen aan de gewijzigde wetgeving zonder aan de premie te raken (met voorbehoud voor wat betreft de posterioriteitsdekking).  Goed nieuws dus!

Allianz geeft ons volgende belangrijkste wijzigingen mee :

Leden-helpen-leden

30 april 2019

Veel nieuwe jonge leden wensen te starten met een tweedehands meettoestel.  Heb je een meettoestel te koop?  Laat dat zeker weten via info@vvle.be!

Het onderwerp van deze proef is de betonstop en de gevolgen die deze al dan niet zal meebrengen voor landmeters-experten. Enquête slechts 9 vragen - meer info in dit bericht.