Vlaams

De Vlaamse Vereniging van Landmeters-Experten (VVLE) is sinds maart 2017 de samenvoeging van alle Vlaamse deelverenigingen van NVLE binnen de koepel BOLE vzw.
Lees meer

Vertegenwoordigen

VVLE is de stem van meer dan 490 Vlaamse leden landmeters-experten maar hierdoor uiteraard ook van alle Vlaamse landmeters-experten, lid of geen lid.
Lees meer

Leren

Om onze leden optimaal te ondersteunen in de uitoefening van hun beroep wordt het inrichten van opleidingen als één van de speerpunten van VVLE gezien.
Lees meer

Elkaar ontmoeten

Het is belangrijk om een platform te hebben waar je met collega landmeters-experten van gedachten kan wisselen.
Lees meer

Berichten

Vorige week werden er verschillende beslissingen genomen door de Vlaamse Regering met een impact op de termijnen in het omgevingsrecht (vergunningen, openbaar onderzoek, RvVb, ruimtelijke uitvoeringsplannen, …). Vermoedelijk zullen er deze week nog enkele volgen zoals voor rooilijnen, erfgoed, …

Nooddecreet coronavirus

Het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, het Nooddecreet, is diezelfde dag in werking getreden.

De Nederlandstalige kamer van de federale raad van landmeters-experten ontvangt veel vragen betreffende de uitoefening van landmetersactiviteiten en het coronavirus Covid-19. De federale raad adviseert om u strikt aan de richtlijnen van de overheid te houden. De prioriteit is immers om het veilig te houden voor uzelf en uw naasten. In dit bericht een antwoord op veel gestelde vragen

Leden-helpen-leden

Bureau Vandendriessche is op zoek naar een collega medewerker (fulltime of parttime), hetzij in dienstverband, hetzij als freelancer, voor het uitvoeren van EPB-studies en ventilatiestudies. Interesse? mailtje naar bureau.vandendriessche@telenet.be

24 september 2019

Heeft u valstokken die u niet meer gebruikt?  Mogen krom zijn!  graag seintje naar info@vvle.be