Vlaams

De Vlaamse Vereniging van Landmeters-Experten (VVLE) is sinds maart 2017 de samenvoeging van alle Vlaamse deelverenigingen van NVLE binnen de koepel BOLE vzw.
Lees meer

Vertegenwoordigen

VVLE is de stem van meer dan 400 Vlaamse leden landmeters-experten maar hierdoor uiteraard ook van alle Vlaamse landmeters-experten, lid of geen lid.
Lees meer

Leren

Om onze leden optimaal te ondersteunen in de uitoefening van hun beroep wordt het inrichten van opleidingen als één van de speerpunten van VVLE gezien.
Lees meer

Elkaar ontmoeten

Het is belangrijk om een platform te hebben waar je met collega landmeters-experten van gedachten kan wisselen.
Lees meer

Berichten

Namens Erik Blauwet (jarenlang gewestelijk directeur kadaster West-Vlaanderen), danken wij u voor uw steun en stemmen.  Het heeft zijn vruchten afgeworpen, Erik is namelijk de Krak van Jabbeke!

Met de jaarlijkse Krak van je gemeente wil Krant van West-Vlaanderen mensen huldigen die zich op een bijzondere manier inzetten voor hun lokale samenleving.  
Artikel zie bijlage.

Na onze opleiding Omgevingsvergunning in december kreeg de heer Ronald Van Echelpoel reeds meermaals dezelfde vraag van landmeters-experten omtrent de handtekeningen van de eigenaars van een verkaveling bij een bijstelling.  Ter verduidelijking: van de Omgevingsvergunning dienen deze niet meer worden aangeleverd en worden ze vervangen door een openbaar onderzoek.

3 januari 2018
Lees hier meer info omtrent inschrijving op de nieuwe lijst 'schatters-experten'

Leden-helpen-leden

Heeft u een toestel te koop, heeft u een vacature of wenst u iets anders te posten?  Via het contactformulier kan u ons secretariaat bereiken en via deze weg iets kenbaar maken aan onze leden.