Vlaams

De Vlaamse Vereniging van Landmeters-Experten (VVLE) is sinds maart 2017 de samenvoeging van alle Vlaamse deelverenigingen van NVLE binnen de koepel BOLE vzw.
Lees meer

Vertegenwoordigen

VVLE is de stem van meer dan 400 Vlaamse leden landmeters-experten maar hierdoor uiteraard ook van alle Vlaamse landmeters-experten, lid of geen lid.
Lees meer

Leren

Om onze leden optimaal te ondersteunen in de uitoefening van hun beroep wordt het inrichten van opleidingen als één van de speerpunten van VVLE gezien.
Lees meer

Elkaar ontmoeten

Het is belangrijk om een platform te hebben waar je met collega landmeters-experten van gedachten kan wisselen.
Lees meer

Berichten

De maand september is hét moment om na te gaan of de verzekering die men heeft wel de beste is (prijs, kwaliteit, garanties, …). Vele contracten voorzien in september immers een opzegmogelijkheid.

Leden van BOLE vzw - VVLE kunnen daarvoor beroep doen op onze groepspolis beroepsaansprakelijkheid bij Allianz. Aarzel niet de documentatie ter zake te raadplegen en uw vergelijkingen uit te voeren. Indien u nog niet bent verzekerd en u op het tableau staat … is het natuurlijk ook hoogtijd.

Met Roger Simon, verlaat ons een alom gekende confrater.  Hij was een charmant en minzaam man die velen van ons gekend hebben, als collega, als hoofd van de "Speciale dienst" van het Kadaster of als lesgever in de Hogeschool.

Het ganse bestuur van VVLE wenst heel veel sterkte aan zijn echtgenote en familie.
 

Tijdens onze workshops in het najaar 2017 gaf Ronny Van Echelpoel mee dat er sneller zou kunnen gewerkt worden in het omgevingsloket mocht de landmeter-expert een hoedanigheid hebben. 

Er is positief nieuws: er is een hoedanigheid voor de landmeter-expert in de maak die volledig zal voldoen aan onze eisen en deze zal bij de major release in januari 2019 bijgevoegd worden.  In tussentijd wordt de hoedanigheid 'Ondersteuner van de aanvrager' gelijkgesteld aan die van aanvrager voor wat betreft de uitwisseling van de mails uit het loket.

Leden-helpen-leden

Het onderwerp van deze proef is de betonstop en de gevolgen die deze al dan niet zal meebrengen voor landmeters-experten. Enquête slechts 9 vragen - meer info in dit bericht.