Kalender

Maaltijd voor leden VVLE-Antwerpen, bijdrage in de kosten voor eten en drinken: 10 euro.
Wie zich inschrijft, graag een seintje naar lisa via info@vvle.be met vermelding haring of croque VOOR 19 september 2021.
Op 30 september 2021 organiseert het Departement Omgeving onderstaande webinar, waarvoor VVLE de attesten verzorgt voor haar leden.

Het decreet van 18 juni 2021 verruimde de mogelijkheden om een zorgwoning te melden. Gelet op de maatschappelijke urgentie heeft de Vlaamse Regering bepaald dat het decreet in werking treedt op 16 augustus 2021.
 
 Tijdens dit beleidsforum licht het Departement Omgeving de wijzigingen aan de regelgeving toe en gaan we in op de vragen die we de voorbije maanden kregen over zorgwonen.
 
 Programma (van 10.00 – 11.30 u)

  • Wijzigingen regelgeving zorgwonen
  • Verband met de inschrijvingen in het bevolkingsregister en de gevolgen daarvan voor de bewoners van de woning
  • Voorstelling van een project met betrekking tot mobiele zorgunits stad Gent 
06 oktober 2021
Professor Vincent Sagaert zal het Nieuwe Goederenrecht toelichten met nadruk op het toepassingsgebied voor de landmeter-expert.
17 november 2021
Webinar rond zonevreemdheid gegeven door Corinne Lison, jurist Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning bij Departement Omgeving.
Meer info volgt, momenteel kunt u nog niet inschrijven.