Kalender

Open voor alle leden, graag seintje naar info@vvle.be indien u wenst deel te nemen.
Jaareinde maaltijd voor leden VVLE-Antwerpen, bijdrage in de kosten voor eten en drinken: 12 euro.