Lid worden

Waarom lid worden?

  • Sluit aan bij de grootste organisatie voor landmeters-experten!  VVLE telt inmiddels meer dan 440 leden en samen met BOLE vzw telt de volledige organisatie 1100 leden.
  • Geniet van laagdrempelige, interessante opleidingen, een professionele aanpak en automatische download van uw attesten en facturen.
  • VVLE is erkend bij de Federale Raad van Landmeters-Experten als opleidingsverstrekker voor het volledig aantal effectieve uren vermeld bij onze opleidingen.
  • Geniet van voordelige aansluitingen via onze groepspolis bij Allianz voor uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering en via onze groepspolis bij Precura voor uw verzekering gewaarborgd inkomen, voor meer info: via contactformulier.
    Bij Allianz kunnen ook medewerkers landmeters-experten zonder LAN-nummer terecht.
  • Elk bijkomend lidmaatschap verhoogt de slagkracht van VVLE in haar toekomstige ondernemingen.
  • VVLE heeft als ambitie via de leden van haar Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering de enige spreekbuis te worden van alle Landmeters-Experten in haar onderhandelingen en besprekingen met de diverse overheden.
  • De overheid verwacht sedert jaren van de Landmeters-Experten één aanspreekpunt met wie onderhandeld kan worden en afspraken kunnen gemaakt worden ter bevordering en vereenvoudiging van de uitoefening van het beroep van Landmeter-Expert.

Uw lidmaatschap draagt daartoe bij!

Hoe lid worden?
De lidmaatschapsbijdrage voor VVLE bedraagt jaarlijks 180 euro, waarbij ook een deel naar BOLE vzw gaat voor de federale werking.

U bent lid van zodra u 180 euro overschrijft op rekeningnummer van VVLE vzw: BE83 7360 3480 8415 BIC KREDBEBB met vermelding van uw naam en lidmaatschapsbijdrage.

Gepensioneerde landmeters-experten zonder LAN-nummer die gestopt zijn met de zelfstandige activiteit betalen slechts 60 euro, voor studenten is het lidmaatschap gratis.

Via onderstaand contactformulier kunt u ook bij ons secretariaat terecht voor uw vragen.

1 + 11 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.