Uitbreiding Wetwijzer Departement Omgeving met milieu-informatie

Ben je op zoek naar verduidelijkingen bij omgevingswetgeving, handleidingen of informatiebrochures? Dan kan je hiervoor terecht in de wetwijzer van het Departement Omgeving.

Deze wetwijzer biedt al enige tijd een handig overzicht van interpretaties en uitleg bij regelgeving omtrent ruimtelijke ordening, maar wordt nu ook stap voor stap uitgebreid met milieu-informatie. Zo werd recent alle nuttige informatie rond windturbines en stookinstallaties gebundeld, maar je vindt er evenzeer informatie over het vergunningskader voor ontgassingsinstallaties voor schepen en een handleiding REACH voor de omgevingsvergunning.
 
Hoe je deze en andere VLAREM-informatie van het Departement Omgeving makkelijk kan consulteren, ontdek je in deze heldere webinar gegeven tijdens het beleidsforum VLAREM-wijzigingen van 14 november 2023.