Bericht AAPD: extra profiel 'landmeter-expert' in MyMinfin


Door de wijziging van het aanmeldsysteem in MyMinfin (meer informatie) hebben landmeters-experten nu een extra profiel ‘landmeter-expert’ waarin ze het volgende terugvinden: 

  • het scherm voor het opzoeken en raadplegen van afbakeningsplannen 
  • het scherm voor het opzoeken en raadplegen van mutatieschetsen 
  • het scherm voor het indienen van een aanvraag tot voorafgaande identificatie 

 
Opmerking: Het is mogelijk dat het bericht ‘U hebt geen toegang tot deze toepassing’ verschijnt.  
 
 

U kunt dit bericht gewoon negeren. Het betreft een fout in MyMinfin die geen invloed heeft op de beschikbare functionaliteiten. 

 

Het profiel ‘landmeter-expert’ is gekoppeld aan uw nationaal nummer en niet aan uw profiel als wettelijke vertegenwoordiger van een onderneming (ook voor ondernemingen met een RPLAN-nummer). 

Als u een aanvraag tot voorafgaande identificatie indient via een bepaald profiel (landmeter-expert, wettelijke vertegenwoordiger van een onderneming, ...) dan wordt die aanvraag gekoppeld aan het gebruikte profiel en komen de antwoorddocumenten in het tabblad ‘Mijn documenten’ van dat profiel terecht.  

Ter info, op dit moment komen de antwoorddocumenten van het profiel ‘landmeter-expert' ook in het profiel ‘Burger’ terecht (het profiel ‘landmeter-expert' is gekoppeld aan uw nationaal nummer).  

Als u een ondernemingsnummer (KBO) heeft of als u namens een onderneming optreedt en u wilt een aanvraag tot voorafgaande identificatie indienen in naam van die onderneming, gebruik dan het profiel van de onderneming in MyMinfin. Het scherm voor het aanvragen van een voorafgaande identificatie is beschikbaar in het tabblad ‘Mijn professionele toepassingen’.