Vlaams

De Vlaamse Vereniging van Landmeters-Experten (VVLE) is sinds maart 2017 de samenvoeging van alle Vlaamse deelverenigingen van NVLE binnen de koepel BUL vzw.  VVLE maakt deel uit van BUL vzw die de federale koepel is met zo'n 1100 leden.  

Op 9.02.2023 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers van België een wet gestemd houdende de oprichting van een publiekrechtelijke orde.

Sinds vele jaren, ijverden BOLE vzw en zijn voorgangers voor de oprichting van deze publiekrechtelijke orde. Zoals voorzien door de Algemene Vergadering, begroeten we de oprichting van de publiekrechtelijke orde door van naam te veranderen, om elke verwarring te voorkomen.  Overal waar de term BOLE vzw of Belgische Orde van Landmeters-Experten vzw nog staat, dient men BUL vzw of Belgische Unie van Landmeters-Experten vzw te lezen.) - https://www.obge-bole.be/nl/Over-de-Unie/Informatie-lidgelden/BULE-VVLE.aspx

Met VVLE is het onze missie om onze gewaardeerde opleidingen verder te zetten, onze werkwijze te uniformiseren, nog verder te professionaliseren en nog meer krachtdadig onze leden landmeters-experten te vertegenwoordigen door met één stem te spreken.

Om onze leden optimaal te ondersteunen in de uitoefening van hun beroep wordt informatieverspreiding en het inrichten van opleidingen als één van de speerpunten van VVLE gezien. Bovendien wordt onze vlotte verwerking van de inschrijvingen, betalingen en attesten door iedereen als zeer eenvoudig en professioneel ervaren.

VVLE telt intussen meer dan 490 leden Vlaamse landmeters-experten en sinds de oprichting blijven we groeien, wat bijdraagt aan de dynamiek van onze vereniging.

Onze dagelijkse werking wordt gedragen door onze coördinator Lisa Ferdinande die als vaste contactpersoon het aanspreekpunt is voor onze leden:
Lisa Ferdinande - info@vvle.be
0497/438 848 - Telefonisch te bereiken in de voormiddag op di, wo en do

Hieronder een voorstelling van ons bestuur:

 Voorzitter
Tomas Vanden Bussche - 0472/82.01.31
tomas.vdbussche@gmail.com
West-Vlaanderen
 Co-voorzitter
Charlotte Verhaert - 0499/20.59.04
Charlotte@sb-v.be
Antwerpen
 Schatbewaarder
Nele Vanhoutte
nele.vanhoutte@telenet.be
Oost-Vlaanderen
 Adjunct Schatbewaarder
Patrick Peeters
patrick.ma.peeters@telenet.be
Vlaams-Brabant
 Secretaris 
Veerle Wouters
info@terra-survey.be
Limburg

Raad van Bestuur:
Tomas Vanden Bussche
Charlotte Verhaert
Patrick Peeters
Nele Vanhoutte
Frederic Mortier
Veerle Wouters
Dries Vertommen
Nico Louagie
Evelien Dewaele
Koen Grosemans

De Raad van Bestuur wordt gesterkt door de volgende personen die zich tevens engageren in onze vereniging:
Marc Minne (ere-voorzitter)
Paul Verhaert (ere-voorzitter)
Danny Nys
Chris Vleminckx
Wilfried Leus
Kristien De Rouck
Guillaume Opsomer
Maxim Buyle
Steven Van Den Brande
Johan De Volder
Jeroen Saelens
Dieter Callaert
Johan Artois
Christophe Sterkens
Thomas Caesens
 

Administratieve gegevens VVLE vzw:

V.V.L.E. vzw ond nr: 0673689942
Oprichting op 30/03/2017

Statuten V.V.L.E.
Bijlage: wijziging raad van bestuur