Vlaams

De Vlaamse Vereniging van Landmeters-Experten (VVLE) is sinds maart 2017 de samenvoeging van alle Vlaamse deelverenigingen van NVLE binnen de koepel BOLE vzw:

  • NVLE Antwerpen,
  • NVLE Limburg,
  • NLVE Oost-Vlaanderen,
  • NVLE West-Vlaanderen en
  • NVLE Vlaams-Brabant.

VVLE maakt nog steeds deel uit van BOLE vzw die de federale koepel is met zo'n 1100 leden.  Om wegwijs te geraken in de structuur, klik hier voor de volledige structuur van BOLE vzw met haar totaal aantal leden per deelvereniging.  Naast VVLE hebben we nog 2 kleinere lokale VLaamse landmetersverenigingen die onder de koepel BOLE vzw verenigd zijn: KMLPA (Antwerpen) en ULEB (Brussel).

Voor VVLE zijn de vertegenwoordigers bij BOLE vanaf 1 januari 2018: Tomas Vanden Bussche, Frederic Mortier, Kris Taelman (ondervoorzitter), Paul Verhaert, Danny Nys en Patrick Peeters.
Voor VVLE zijn de vertegenwoordigers bij NVLE/ANGE nationaal:
NVLE Antwerpen: Paul Verhaert en Steven Vanden Brande
NVLE Limburg: Veerle Wouters en Danny Nys
NVLE Oost-Vlaanderen: Kris Taelman en Klaas Claeyssens
NVLE West-Vlaanderen: Jeroen Saelens en Tomas Vanden Bussche
NVLE Vlaams-Brabant: Wilfried Leus en Patrick Peeters

Met VVLE is het onze missie om onze gewaardeerde opleidingen verder te zetten, onze werkwijze te uniformiseren, nog verder te professionaliseren en nog meer krachtdadig onze leden landmeters-experten te vertegenwoordigen door met één stem te spreken.

Om onze leden optimaal te ondersteunen in de uitoefening van hun beroep wordt informatieverspreiding en het inrichten van opleidingen als één van de speerpunten van VVLE gezien. Bovendien wordt onze vlotte verwerking van de inschrijvingen, betalingen en attesten door iedereen als zeer eenvoudig en professioneel ervaren.

VVLE telt intussen meer dan 490 leden Vlaamse landmeters-experten en sinds de oprichting blijven we groeien, wat bijdraagt aan de dynamiek van onze vereniging.

Onze dagelijkse werking wordt gedragen door onze coördinator Lisa Ferdinande die als vaste contactpersoon het aanspreekpunt is voor onze leden:
Lisa Ferdinande - info@vvle.be
0497/438 848 - Telefonisch te bereiken in de voormiddag op di, wo en do

Hieronder een voorstelling van ons bestuur:

 

Voorzitter
Tomas Vanden Bussche - 0472/82.01.31
tomas.vdbussche@gmail.com
West-Vlaanderen
  Co-voorzitter
Charlotte Verhaert - 0499/20.59.04
Charlotte@sb-v.be
Antwerpen
  Schatbewaarder
Nele Vanhoutte
nele.vanhoutte@telenet.be
Oost-Vlaanderen
  Adjunct Schatbewaarder
Patrick Peeters
patrick.ma.peeters@telenet.be
Vlaams-Brabant
  Secretaris 
Veerle Wouters
info@terra-survey.be
Limburg

Raad van Bestuur:
Paul Verhaert
Marc Minne
Nele Vanhoutte
Patrick Peeters
Veerle Wouters
Kristien De Rouck
Frederic Mortier
Charlotte Verhaert
Tomas Vanden Bussche
Danny Nys

Administratieve gegevens:

V.V.L.E. vzw ond nr: 0673689942
Oprichting op 30/03/2017

Statuten V.V.L.E.
Bijlage: wijziging raad van bestuur

Bestuur VVLE