Berichten

15 september 2020

De webinar van afgelopen donderdag was een succes!  195 deelnemers volgden de interessante uiteenzetting van Meester Stijn Vandamme mee.  Van zodra de slides en het filmpje beschikbaar zijn, kunt u ze terugvinden in uw Persoonlijk hoekje (deelnemers).

Wegens de maatregelen betreffende de COVID-19 pandemie heeft de Federale Raad van Landmeters-Experten beslist om de deontologische verplichting tot het volgen van 20 uur permanente vorming uitzonderlijk, voor het jaar 2020, te verminderen tot 10 uur.

Op 14 mei 2020 gaf het departement Omgeving een online toelichting over de beleidsmatige aspecten van planschade en planbaten voor het Centrum Bijscholing Landmeten aan de Vives Hogeschool Kortrijk. De toelichting vertelt de historiek en context van deze instrumenten, de huidige regelgeving en mogelijke wijzigingen in het kader van het instrumentendecreet en wat dit betekent voor de praktijk van de landmeter-expert.

Het is van belang dat u, als lid van BOLE-VVLE, deelneemt aan deze enquête, zodat ook de landmeter-expert als vrij beroeper hierin maximaal vertegenwoordigd is.  Bedankt alvast voor uw deelname!

Als gevolg van de lockdownmaatregelen werd de toegang tot de kadastrale archieven geschorst, zowel voor onze medewerkers als voor de landmeters-experten. 

De regering laat ons nu toe om de toegang tot onze diensten geleidelijk weer open te stellen. Die gefaseerde heropening zal gebeuren met strikte naleving van de volgende regels (opgelet, de data kunnen aangepast worden door de regering):  

De nieuwe versie van de aanvraagformulieren voorafgaande identificatie (precad) gepubliceerd op 30 april 2020 zorgde voor verwarring.  Vanaf 2 juni 2020 is een nieuwe, verbeterde versie van die aanvraagformulieren beschikbaar.

Het aanvraagformulier werd op volgende punten verbeterd:

Vanaf 30 april 2020 is een nieuwe versie beschikbaar van de formulieren om een voorafgaande identificatie (Precad) aan te vragen.  Het gaat om nieuwe versies voor de drie formulieren:

- Formulier 'basisakte'
- Formulier 'verkavelingsvergunning'
- Formulier 'andere'

U kunt de nieuwe versies downloaden op de website van de FOD financiën:
https://financien.belgium.be/nl/experten_partners/landmeters/voorafgaande_identificatie_van_percelen

Deze vacature werd net gelanceerd en is terug te vinden op de website:
http://www.iok.be/nieuwsdetail.aspx?id=926