Berichten

De nieuwe feature voor het doorsturen van de attesten permanente vorming naar de Federale Raad van Landmeters-experten is klaar en kan gebruikt worden door leden 2021!

Via seminarieplanner kunt u nu ook uw externe seminaries uploaden en al uw attesten met 1 druk op de knop van daaruit versturen naar de Federale Raad van Landmeters-Experten.

De handleiding - mocht dit nodig zijn - zit als bijlage.

Ingetogen melden we u het overlijden van Jean Teugels.

Jean was jarenlang lid bij BOLE-VVLE en heeft steeds ons mooie beroep in zijn hart gedragen.  Jean was regelmatig van de partij op de ledenvergaderingen van Vlaams-Brabant VVLE en was zelfs nog tot vorig jaar heel actief geïnteresseerd in de evoluties van ons beroep.

Als bijlage sturen wij u het overlijdensbericht door.

Eind vorige week (17.12.2020) verscheen een voor de landmeters-experten heel belangrijke instructie (MEOW 2020/I/46) inzake digitalisering van een deel van het kadastraal archief (papieren schetsen 207 en bijgevoegde aanwijzende tabel 209). Beiden worden ASAP allemaal ingescand en ter beschikking gesteld van de zelfstandige landmeters-experten via myminfin.

Als VVLE ontvangen we momenteel veel vragen, ter verduidelijking hernemen we nogmaals onze regels van de eerste lockdown.

Mogen we nog opmetingen uitvoeren (buitens-en binnenshuis), schattingen, plaatsbeschrijvingen?

15 september 2020

De webinar van afgelopen donderdag was een succes!  195 deelnemers volgden de interessante uiteenzetting van Meester Stijn Vandamme mee.  Van zodra de slides en het filmpje beschikbaar zijn, kunt u ze terugvinden in uw Persoonlijk hoekje (deelnemers).

Wegens de maatregelen betreffende de COVID-19 pandemie heeft de Federale Raad van Landmeters-Experten beslist om de deontologische verplichting tot het volgen van 20 uur permanente vorming uitzonderlijk, voor het jaar 2020, te verminderen tot 10 uur.

Op 14 mei 2020 gaf het departement Omgeving een online toelichting over de beleidsmatige aspecten van planschade en planbaten voor het Centrum Bijscholing Landmeten aan de Vives Hogeschool Kortrijk. De toelichting vertelt de historiek en context van deze instrumenten, de huidige regelgeving en mogelijke wijzigingen in het kader van het instrumentendecreet en wat dit betekent voor de praktijk van de landmeter-expert.

Het is van belang dat u, als lid van BOLE-VVLE, deelneemt aan deze enquête, zodat ook de landmeter-expert als vrij beroeper hierin maximaal vertegenwoordigd is.  Bedankt alvast voor uw deelname!

Als gevolg van de lockdownmaatregelen werd de toegang tot de kadastrale archieven geschorst, zowel voor onze medewerkers als voor de landmeters-experten. 

De regering laat ons nu toe om de toegang tot onze diensten geleidelijk weer open te stellen. Die gefaseerde heropening zal gebeuren met strikte naleving van de volgende regels (opgelet, de data kunnen aangepast worden door de regering):