Berichten

De prekadastratie werd bijgesteld en uitgebreid, ondermeer naar aanleiding van het nieuwe goederenrecht die reeds in voege is sedert 1 september 2021.

De videolink met instructies kunt u hier terugvinden.

VVLE maakt graag deze opleiding kenbaar bij de landmeters-experten, die erkend is als permanente vorming door de Federale Raad van Landmeters-Experten (attesten rechtstreeks via UGent).  Mogelijkheid tot inschrijven kan via de site:

Vanaf 18 november 2021 start bij UGain – UGent Academie voor Ingenieurs – de nieuwe editie van de postacademische opleiding ‘Expertisetechnieken – methodologie van het deskundigenonderzoek’.

De FAQ ‘Kadastrale informatie’ werd gepubliceerd op de website van de FOD Financiën.

Het decreet van 18 juni 2021 verruimde de mogelijkheden om een zorgwoning te melden. Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande hoofdzakelijk vergunde woning zodat maximaal twee oudere (65+) of hulpbehoevende personen kunnen wonen bij iemand die hen zorg verleent. 

Zoals jullie allemaal weten is ons beroep in continue evolutie en dienen landmeters-experten zich steeds aan te passen aan veranderende omstandigheden. Drones, BIM en dergelijke vinden hun ingang in ons beroepsveld. Uiteraard mogen de “basics” zoals grensbepaling, schattingen en zo meer niet uit het oog worden verloren.

De HRZKMO is in samenwerking met de Dienst Administratieve Vereenvoudiging en de FOD Economie een project gestart om voorstellen tot administratieve vereenvoudiging te verzamelen die de zelfstandigen, kmo’s en vrije beroepers ten goede komen.  De HRZKMO roept op naar alle beroeps-en interprofessionele organisaties om voorstellen te doen tot administratieve vereenvoudiging.

Vacature als bijlage - solliciteren kan tot 11 juli 2021.

Jeroen De Stercke, student landmeten te Hogent, schrijft dit semester zijn bachelorproef omtrent de evolutie van het takenpakket van de landmeter-expert bij de ontwikkeling van slimme steden.  Bedankt aan eenieder die Jeroen hiermee verder hielp!
De resultaten van de enquête kunnen jullie hier alvast terugvinden.

Het decreet van 8 december 2017 ‘houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving’, wijzigde artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1°, VCRO. Verkavelingsvoorschriften van verkavelingen, ouder dan 15 jaar, waren niet langer een weigeringsgrond voor vergunningen.
 

Vanaf nu kunt u zich lid maken bij NSZ aan een voordelig tarief dankzij uw lidmaatschap bij VVLE!
Schrijf u hier in mocht u interesse hebben.