Berichten

Op 20 december keurde de Vlaamse Regering het ontwerp Instrumentendecreet, dat werd opgestart tijdens de vorige regeerperiode, goed.

Met dit ontwerp van decreet geeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir uitvoering aan het Vlaams Regeerakkoord waarin een snelle beslissing over dit decreet werd vooropgesteld.  Het ontwerp wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.  Voor de inwerkingstreding van grote delen zijn ook nog uitvoeringsbesluiten nodig.

Op 9 december 2019 bereikte de pachtprijzencommissie een akkoord over de pachtprijscoëfficiënten voor gronden en gebouwen voor de periode 2020 tot en met 2022. Er werd onder meer rekening gehouden met de evolutie van de rentabiliteit van de afgelopen jaren in de diverse landbouwstreken.

Een duidelijk antwoord (van Departement Omgeving) vindt u hier.

Op 3 december 2019 heeft het bestuur van VVLE van het kabinet van Minister Diependaele mogen vernemen dat rond midden december 2019 alle erkende VLABEL schatters-experten op de hoogte zullen gebracht worden over de modaliteiten om toegang te krijgen tot deze broodnodige informatie. 

Op 19 november 2019  hadden we onze gezamenlijke activiteit 'Missie à la Carte'.  Het werd een boeiende avond met heel wat informatie over antropologie, cartografie en uiteraard over Mercator zelf, telkens vol passie gegeven door de gidsen.  Dank aan KMLPA voor de organisatie, hierop komt zeker een vervolg volgend jaar!

Sinds 2 december 2019 werd de hoedanigheid van 'landmeter' toegevoegd aan het omgevingsloket, dit is goed voor de erkenning van ons beroep én maakt de administratie bij het omgevingsloket eenvoudiger.

We danken Ronny Van Echelpoel en Charlotte Verhaert voor alle inspanningen hiervoor.

Na tussenkomst van VVLE gaf minister Van Overtveldt als één van zijn laatste beleidsdaden de toelating aan de Vlabel om de federale databank van de verkopen gecontroleerd open te stellen voor Vlabel-schatters.
 
De Vlabel is nu bezig met de laatste hand te leggen aan een tool die de Vlabel-schatters toegang geeft tot deze vergelijkingspunten.

Op 5 november 2019 werd onderstaand bericht verspreid vanuit het Departement Omgeving naar de lokale besturen.
17 oktober 2019

Laserscanner Leica C5 te koop, apparaat van 2014 met modules compensator en range extender.

Interesse?  Mailtje naar filip@landmeter-dumoulin.be