Berichten

Het bestuur van VVLE heeft besloten om ons najaarsevent dit jaar uit te stellen het voorjaar 2022 omdat de huidige coronacijfers zeer slecht zijn.  Een webinar maken van ons najaarsevent is helemaal niet hetzelfde, daarom stellen we voor om u in te schrijven op het seminarie van AM/FM GIS Belux (Internet of Things) die op dezelfde dag doorgaat op hetzelfde uur.

Bericht Dienst Integraal Waterbeleid Antwerpen:

Sinds 1 september 2021 bevat het Nieuw Burgerlijk Wetboek bepalingen omtrent enerzijds, de afstanden van beplantingen ten aanzien van perceelsgrenzen en, anderzijds, overhangende takken en doorschietende wortels (zie artikel 3.1333 en 3.134 NBW). Deze bepalingen zijn ook van toepassing op het openbaar domeingoed “in de mate dat zulks aan de openbare bestemming van dat goed niet in de weg staat”.

VVLE is uitzonderlijk dit jaar niet aanwezig op de Trefdag dit jaar.

Wat de aanwezigheidsattesten betreft: Digitaal Vlaanderen is erkend door de Federale Raad van Landmeters-Experten als organisator van vormingen.  Duid bij uw inschrijving aan dat u een aanwezigheidsattest wenst, vergeet uw LAN-nummer hierbij niet op te geven.  het attest wordt automatisch per mail opgestuurd na afloop van de Trefdag.  Houd daarom uw e-ticket bij en scan uit wanneer u het event verlaat.

Het Departement Omgeving lanceerde vandaag een webpagina rond de 10 ruimtelijke kernkwaliteiten.  Dit kan zeker interessant zijn voor u, als lid.
Via deze site: https://omgeving.vlaanderen.be/aan-de-slag-met-de-10-kernkwaliteiten kunt u er meer over lezen!

De prekadastratie werd bijgesteld en uitgebreid, ondermeer naar aanleiding van het nieuwe goederenrecht die reeds in voege is sedert 1 september 2021.

De videolink met instructies kunt u hier terugvinden.

VVLE maakt graag deze opleiding kenbaar bij de landmeters-experten, die erkend is als permanente vorming door de Federale Raad van Landmeters-Experten (attesten rechtstreeks via UGent).  Mogelijkheid tot inschrijven kan via de site:

Vanaf 18 november 2021 start bij UGain – UGent Academie voor Ingenieurs – de nieuwe editie van de postacademische opleiding ‘Expertisetechnieken – methodologie van het deskundigenonderzoek’.

De FAQ ‘Kadastrale informatie’ werd gepubliceerd op de website van de FOD Financiën.

Het decreet van 18 juni 2021 verruimde de mogelijkheden om een zorgwoning te melden. Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande hoofdzakelijk vergunde woning zodat maximaal twee oudere (65+) of hulpbehoevende personen kunnen wonen bij iemand die hen zorg verleent. 

Zoals jullie allemaal weten is ons beroep in continue evolutie en dienen landmeters-experten zich steeds aan te passen aan veranderende omstandigheden. Drones, BIM en dergelijke vinden hun ingang in ons beroepsveld. Uiteraard mogen de “basics” zoals grensbepaling, schattingen en zo meer niet uit het oog worden verloren.