Berichten

Hoewel we last-minute de opleiding 'Decreet Gemeentewegen' organiseerden, kon deze opleiding vorige week rekenen op heel wat aanwezigen.  Dhr. Johan Braet lichtte 'zijn' decreet heel no-nonsense en to-the-point toe.  Achteraf was er een zeer interactieve vragenronde.  Heeft u nog vragen?  Aarzel niet om ze te stellen aan info@vvle.be, we bundelen graag jullie vragen naar Dhr. Braet toe.

De kadastrale plannen situatie 1.1.2019 staan online, dit zowel in Lambert72 als in Lambert2008 (shape-formaat).

Wij delen u het trieste nieuws mee over het plotse overlijden van Dirk Cardoen.

Met Dirk Cardoen, verlaat ons een joviale collega die heel wat jaren een zeer actief lid was bij NVLE en later bij VVLE.  Dirk was tevens ereburgemeester van Zonnebeke en gedurende 38 jaar politiek actief bij N-VA.

Het ganse bestuur van VVLE wenst zijn familie heel veel sterkte toe.

Het systeem van de aanvraag bindende schatting (ABS) (art. 3.3.1.0.9 VCF) geldt voor overlijdens vanaf 1 april 2019. Tegelijkertijd blijft het systeem van de schatting door de schatters-experten (art. 3.3.1.0.9/1 VCF) (experten-schatting) bestaan. Er is keuzevrijheid voor de belastingplichtige (BP).

De Vlaamse Regering heeft op 10 mei 2019 een besluit goedgekeurd over het berekenen van een onteigeningsvergoeding voor gebouwen of constructies in reservatiestroken, rekening gehouden wordt met de meerwaarde die voortvloeit uit werken aan die gebouwen of constructies.

De regeling rond afstand van meerwaarde wordt grondig gewijzigd.

Op maandag 24 juni 2019 organiseert Informatie Vlaanderen samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een infosessie over de GRB-conforme as-builtplannen die nu volgens het nieuwe legendeboek van AWV kunnen aangeleverd worden.

Belangrijk: Eerdere wijziging van decreet waardoor er slechts sprake zou zijn van verkavelen indien een grond vrijwillig wordt verdeeld in 2 of meer onbebouwde kavels werd vernietigd op verzoek van VVLE! Lees verder in dit bericht.

De start van onze cursus bomen & struiken herkennen in het Leenbos in Eeklo was alvast een groot succes.  Jeroen Eigenberg, lesgever bij Inverde, bracht de materie zeer interactief en met heel veel passie, kennis, toewijding, humor en veel leuke wist-je-datjes,...de grote regenbuien bleven gelukkig uit...  bekijk hier de foto's!

In De Averegten was het weer alvast stukken beter en genoten de deelnemers ook van de leerrijke dag.

Op de pagina die je zal zien via volgende link: https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1316591/verslag/1318296 kan je lezen dat het Vlaams Parlement in haar laatste plenaire vergadering van deze legislatuur het zgn. decreet houdende de gemeentewegen heeft goedgekeurd.

Het wetsontwerp in de wijziging in verzekeringsplicht beroepsaansprakelijkheid voor landmeters-experten werd goedgekeurd en de wet treedt in werking op 1 juli 2019.

Heel veel van onze leden hebben een groepspolis beroepsaansprakelijkheid bij Allianz via BOLE-VVLE.  Weet dat Allianz de polis van BOLE-VVLE zal aanpassen aan de gewijzigde wetgeving zonder aan de premie te raken (met voorbehoud voor wat betreft de posterioriteitsdekking).  Goed nieuws dus!

Allianz geeft ons volgende belangrijkste wijzigingen mee :