Berichten

Vanaf 30 april 2020 is een nieuwe versie beschikbaar van de formulieren om een voorafgaande identificatie (Precad) aan te vragen.  Het gaat om nieuwe versies voor de drie formulieren:

- Formulier 'basisakte'
- Formulier 'verkavelingsvergunning'
- Formulier 'andere'

U kunt de nieuwe versies downloaden op de website van de FOD financiën:
https://financien.belgium.be/nl/experten_partners/landmeters/voorafgaande_identificatie_van_percelen

Deze vacature werd net gelanceerd en is terug te vinden op de website:
http://www.iok.be/nieuwsdetail.aspx?id=926

Op 22 april 2020 keurde de Vlaamse Regering een wijzigingsbesluit goed dat de besluiten van 24 en 27 maart 2020 verduidelijkt en aanvult, onder meer op het vlak van de verderzetting van de openbare onderzoeken, raadplegingen van het publiek e.d..

Uitstel is geen afstel: de verplaatste opleidingen wegens coronavirus in Beernem en Geel worden vervangen worden door een webinar op 7 mei. U kunt zich hier inschrijven.

Vorige week werden er verschillende beslissingen genomen door de Vlaamse Regering met een impact op de termijnen in het omgevingsrecht (vergunningen, openbaar onderzoek, RvVb, ruimtelijke uitvoeringsplannen, …). Vermoedelijk zullen er deze week nog enkele volgen zoals voor rooilijnen, erfgoed, …

Nooddecreet coronavirus

Het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, het Nooddecreet, is diezelfde dag in werking getreden.

De Nederlandstalige kamer van de federale raad van landmeters-experten ontvangt veel vragen betreffende de uitoefening van landmetersactiviteiten en het coronavirus Covid-19. De federale raad adviseert om u strikt aan de richtlijnen van de overheid te houden. De prioriteit is immers om het veilig te houden voor uzelf en uw naasten. In dit bericht een antwoord op veel gestelde vragen
Notarissen krijgen van de Vlaamse overheid extra tijd voor het verlijden van notariële aktes. De huidige termijnen dreigen door de coronacrisis overschreden te worden.

Normaal moeten koopaktes binnen de vier maanden na de ondertekening van het compromis bij de notaris ondertekend worden. Dan is ook de registratiebelasting (6% voor uw gezinswoning) verschuldigd. Die termijn wordt met twee maanden verlengd.

Als VVLE ontvangen we momenteel veel vragen.

Mogen we nog opmetingen uitvoeren (buitens-en binnenshuis), schattingen, plaatsbeschrijvingen?

VVLE adviseert u strikt te houden aan wat er wordt meegedeeld door de overheid. Activiteiten kunnen allleen worden overwogen als ze zonder contact met klanten/collega's kunnen worden uitgevoerd;  Bovendien moeten alle veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, inclusief het wassen van de handen met zeep en naleving van de regels van social distancing: minimum 1,5 meter afstand indien noodzakelijk persoonlijk contact.