Berichten

Het systeem van de aanvraag bindende schatting (ABS) (art. 3.3.1.0.9 VCF) geldt voor overlijdens vanaf 1 april 2019. Tegelijkertijd blijft het systeem van de schatting door de schatters-experten (art. 3.3.1.0.9/1 VCF) (experten-schatting) bestaan. Er is keuzevrijheid voor de belastingplichtige (BP).

De Vlaamse Regering heeft op 10 mei 2019 een besluit goedgekeurd over het berekenen van een onteigeningsvergoeding voor gebouwen of constructies in reservatiestroken, rekening gehouden wordt met de meerwaarde die voortvloeit uit werken aan die gebouwen of constructies.

De regeling rond afstand van meerwaarde wordt grondig gewijzigd.

Op maandag 24 juni 2019 organiseert Informatie Vlaanderen samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een infosessie over de GRB-conforme as-builtplannen die nu volgens het nieuwe legendeboek van AWV kunnen aangeleverd worden.

Belangrijk: Eerdere wijziging van decreet waardoor er slechts sprake zou zijn van verkavelen indien een grond vrijwillig wordt verdeeld in 2 of meer onbebouwde kavels werd vernietigd op verzoek van VVLE! Lees verder in dit bericht.

De start van onze cursus bomen & struiken herkennen in het Leenbos in Eeklo was alvast een groot succes.  Jeroen Eigenberg, lesgever bij Inverde, bracht de materie zeer interactief en met heel veel passie, kennis, toewijding, humor en veel leuke wist-je-datjes,...de grote regenbuien bleven gelukkig uit...  bekijk hier de foto's!

In De Averegten was het weer alvast stukken beter en genoten de deelnemers ook van de leerrijke dag.

Op de pagina die je zal zien via volgende link: https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1316591/verslag/1318296 kan je lezen dat het Vlaams Parlement in haar laatste plenaire vergadering van deze legislatuur het zgn. decreet houdende de gemeentewegen heeft goedgekeurd.

Het wetsontwerp in de wijziging in verzekeringsplicht beroepsaansprakelijkheid voor landmeters-experten werd goedgekeurd en de wet treedt in werking op 1 juli 2019.

Heel veel van onze leden hebben een groepspolis beroepsaansprakelijkheid bij Allianz via BOLE-VVLE.  Weet dat Allianz de polis van BOLE-VVLE zal aanpassen aan de gewijzigde wetgeving zonder aan de premie te raken (met voorbehoud voor wat betreft de posterioriteitsdekking).  Goed nieuws dus!

Allianz geeft ons volgende belangrijkste wijzigingen mee :

Bekijk het beeldmateriaal en de presentatie hier.
CLGE (Comité de Liaison des Géomètres Européens) lanceert in samenwerking met GSA (European GNSS Agency) de 8e editie van de CLGE European Students’ Contest voor het lopende academiejaar 2018-2019. Meer info in dit bericht.