Erratum aanbesteding NMBS

Erratum ivm aanbesteding nmbs

 

Op pagina 9 van het bestek staat onder de rubriek ’Eindscore’:

“Voor elk lot, wordt de opdracht gegund aan de twee inschrijvers die de hoogste eindscore behalen.”

Dit moet gelezen worden als :

“Voor elk lot, wordt de opdracht gegund aan de inschrijver die de hoogste eindscore behaalt.”

 

Dit is in lijn met de bewoording op pagina 2 van het bestek onder de rubriek ‘Uitvoeringmodaliteiten’ :

“De raamovereenkomst zal, per lot,  aan 1 dienstverlener toegekend worden, dit zonder exclusiviteitsrecht en zonder verbintenis naar af te nemen hoeveelheden.”

contactpersoon:

Catherine Peters - Interim Manager Procurement - Directie Finance - Dienst Procurement

+32 2 528 26 45|catherine.peters@belgiantrain.be | www.nmbs.be

10.14 B-FI.55 | Hallepoortlaan 40, B-1060 Brussel