Publicatie aanbesteding NMBS: offerte en deelname ten laatste op 29 mei 2020 om 16u ipv 20 april 2020 om 16u

Voor NMBS communiceren we graag deze aanbesteding.

NMBS nodigt vriendelijk uit om uw offerte in te dienen voor een dienstenopdracht met betrekking tot plaatsbeschrijvingen van onroerende goederen (terreinen, gebouwen, commerciële lokalen en bureau's) aangebracht door de NMBS.

Het bestek van de opdracht met inbegrip van het te gebruiken model voor de indiening van de prijzen vindt u in bijlage.

De offerte, ondertekend en gedateerd, moet ten laatste op 20/04/2020 om 16u ingediend worden op het adres vermeld in het bestek.

Gelieve uw deelname alsook een bevestiging van ontvangst van deze aanvraag naar mevrouw Catherine Peters te sturen op volgend adres: catherine.peters@belgiantrain.be