Reactie VVLE op kosteloos aanbieden van VLABEL schattingen door Vlaamse Overheid

We communiceren dat we hard bezig zijn met een tegenreactie op het kosteloos aanbieden van VLABEL schattingen door de Vlaamse Overheid (zie persberichten hieronder).  Op 5 februari 2019 vertrok een communicatie naar de partijvoorzitters, Vlaamse parlementsleden & politici met onze tegenargumentatie teneinde dit te kunnen voorleggen op een eerstvolgende plenaire vergadering.

We kwamen naar voor met de volgende bekommernissen:

  1. Het bepalen van het bedrag door de Vlaamse Overheid als rechter én partij is niet neutraal en zal een nefaste invloed hebben van het vertrouwen van de burger in de Overheid.  Minstens moet er voor de belastingplichtige een scheidsrechterlijke procedure voorzien worden waarin de belastingplichtige zich kan laten bijstaan door een onafhankelijk expert.
  2. Als landmeter-expert zijn we gebonden aan bepaalde strenge vormvereisten voor schattingen (volgens het charter), we gaan ervan uit dat er door de Vlaamse ambtenaren ook aan dezelfde strenge vormvereisten zal voldaan worden?
  3. Door het Grondwettelijk Hof is de landmeter-expert als schatter erkend geweest als meest objectieve persoon.  We moeten dan ook over dezelfde informatie en werkingsmiddelen kunnen beschikken als de Vlaamse ambtenaren.  Reeds heel wat jaren ijvert BOLE – VVLE voor ons gereglementeerd beroep, in dit kader dient dit zich meer dan ooit aan.
  4. Door het kosteloos aanbieden van de VLABEL schattingen worden de landmeters-experten in het uitoefenen van hun zelfstandig beroep buitenspel gezet hetgeen onze zelfstandige beroepsgroep niet ten goede komt.

We hopen en blijven erin geloven dat de Vlaamse Overheid blijft kiezen voor een samenwerking met een kwalitatief onderlegde en neutrale partner, zijnde de landmeter-expert.

VVLE blijft uw belangen verdedigen, we volgen dit op de voet verder op!