Toegang tot MyMinfin

Vanaf nu kunnen medewerkers van landmeters ook rechtstreeks toegang krijgen tot MyMinfin op hun eigen naam.  Hiervoor dient een aanvraag te gebeuren, hoe je dit in orde brengt kan je via deze link of hieronder terugvinden.

IK BEN HOUDER VAN EEN DIPLOMA DAT TOEGANG GEEFT TOT HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT EN BEN TEWERKGESTELD BIJ EEN BEDRIJF GELEID DOOR EEN LANDMETER-EXPERT MET EEN LAN-NUMMER

Een landmeter-expert die ingeschreven is bij de Federale Raad van Landmeters-Experten, kan toegang tot de kadastrale informatie vragen voor zijn werknemers, op voorwaarde dat ze houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot het beroep van landmeter-expert en dat er een hiërarchische link tussen hen bestaat.

Wanneer deze hiërarchische link wegvalt, moet de aanvrager dit meteen melden aan de AAPD en wordt de toegang ingetrokken. Wanneer de werkgever niet meer over een LAN-nummer beschikt, worden alle toegangsaanvragen gedaan in zijn naam ook ingetrokken.

De aanvraag moet gedaan worden door de landmeter-expert die is ingeschreven bij de Federale Raad, anders wordt de aanvraag geweigerd.

U stuurt een e-mail naar support.meow@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail) met:

 • Een ondertekende brief waarin staat dat de werkgever vraagt om zijn toegang tot de gegevens uit te breiden naar een van zijn werknemers. Er moet eveneens in vermeld worden dat hij er zich toe verbindt om zo snel mogelijk de informatie door te geven die deze toegang in twijfel zou kunnen trekken.
 • De persoonlijke en professionele gegevens van de werknemer:
  • voornaam en naam
  • rijksregisternummer
  • adres van het bedrijf
  • professioneel e-mailadres
 • De professionele gegevens van de werkgever:
  • voornaam en naam
  • rijksregisternummer
  • adres van het bedrijf
  • professioneel e-mailadres
  • LAN-nummer
 • Een kopie van het diploma van de werknemer (dat toegang geeft tot het beroep van landmeter-expert), indien nodig vergezeld van certificaten en attesten

Volgend op de publicatie van de wet van 27 maart 2023 – Wet tot bescherming van het beroep en de titel van landmeter-expert en tot oprichting van een Orde van landmeters-experten, en zodra de orde operationeel is, zal de toegang tot de gegevens en toepassingen van de FOD Financiën met een ‘profiel landmeter’ voorbehouden zijn aan de personen die zijn opgenomen in de tabel van landmeters-experten.