Trefdag Digitaal Vlaanderen -> 26 oktober 2023

Sinds het Agiv is opgenomen in Vlaanderen Digitaal, is de focus van een geohappening verschoven naar een bredere datahappening.  Veel landmeters-experten hebben dat de laatste jaren ervaren aan het meer diverse aanbod van de informatiesessies.

Flagis en een aantal geo-bedrijven hebben daarom het initiatief genomen om de Geo-sector meer zichtbaarheid te geven op Trefdag Digitaal Vlaanderen.  Op de Trefdag Digitaal Vlaanderen 2023 zal een zone voorzien worden waar de standen van de Geo-bedrijven samen op de beursvloer staan.  Daarnaast zal ook een GEO-track georganiseerd worden met Geo-gerelateerde sessies.

Landmeters-experten en landmeetkantoren die interesse hebben in een stand of het geven van een presentatie in de “geo-zone” van de Trefdag kunnen hiervoor contact opnemen met An Heirman van GIM. (an.heirman@gim.be).