Amendement op het Instrumentendecreet - Vergelijkingspunten

Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele maakte ons attent op het volgende amendement inzake de opbouw van de Vlaamse grondenbank.
De items betreffende het vergaren van vergelijkingspunten zijn hoogst interessant voor de landmeters-experten.

Bijlagen