Belangrijk: onze inspanningen inzake decreet vrijgave verkoopprijzen

Beste landmeters-experten,
We hebben jullie eerder al meerdere malen geïnformeerd over de komst van een nieuw decreet die ervoor moet zorgen dat de verkoopprijzen vrijgegeven worden aan de landmeters-experten in het kader van hun Vlabel schattingen.

Vanuit VVLE – KMLPA onder BOLE vzw werd een amendement toegestuurd naar elk Vlaams Parlementslid (opgemaakt door onze BOLE-raadsman Philippe Vande Casteele) en hebben jullie bericht gekregen over de Commissievergadering.

Intussen werd het decreet besproken in het Vlaams Parlement in de plenaire vergadering van 6 december 2017 en werd VVLE hierin meermaals vernoemd (zie hieronder de link met de tussenkomsten).  Ook in het commissieverslag (zie bijlage) wordt VVLE meermaals vernoemd.
Vandaag, 14 december,  hebben we ook het bericht van publicatie in het Belgisch Staatsblad ontvangen (zie bijlage).


We willen in het bijzonder alle bestuursleden van VVLE en KMLPA bedanken die dit jaar heel veel tijd staken in dit belangrijk dossier voor onze BOLE-leden.  Je zal merken dat onze vereniging alles in het werk stelt om jullie belangen te verdedigen. Weet dat we de zaak van heel nabij verder opvolgen!
Dank voor jullie steun en lidmaatschap.
 

Het bestuur van VVLE vzw en KMLPA onder de koepel van BOLE vzw
 

Filmfragment: https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1209638/verslag/1210543

2:47: tussenkomst Bertels
2:49: tussenkomst Rzoska met duidelijk 2 maal vermelding VVLE
2:51: tussenkomst Lantmeeters die deontologie wenst voor de "nieuwe" schatters
2:59: antwoord Tommelein

 

Tekst commissievergadering:
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1199767