Minister Clarinval richt een Belgische Orde van Landmeters-Experten op

Op vrijdag 13 mei 2022 heeft de Ministerraad, op voorstel van minister van Zelfstandigen en Kmo’s David Clarinval, een voorontwerp van wet goedgekeurd tot bescherming van het beroep en de titel van landmeter-expert en tot oprichting van een Orde van landmeters-experten.

Tot dusver werd het beroep georganiseerd via federale raden van landmeters-experten. Deze organen oefenen al verschillende opdrachten uit die gewoonlijk worden uitgeoefend door een Orde, zoals het inschrijven van de leden op het tableau, toezien op de naleving van de deontologie en uitspraak doen over tuchtmaatregelen.

Dankzij dit voorontwerp van wet zullen de landmeters-experten beschikken over een volwaardige Orde met alle organen waarover een Orde of een Beroepsinstituut gewoonlijk beschikt. Deze structuur is geïnspireerd op die van de andere Ordes.

Bovendien zullen de regels voor de toegang tot het beroep worden geoptimaliseerd:

  • Ook de loontrekkende of ambtenaar die het beroep wil uitoefenen, moet zich inschrijven op het tableau;
  • er zal verplicht een stage moeten worden doorlopen vooraleer het beroep kan worden uitgeoefend, die 210 dagen duurt. De stage wordt gevolgd door een bekwaamheidsexamen.
  • Het zal ook mogelijk zijn toegang te krijgen tot het beroep op basis van de beroepservaring. De duur van de beroepservaring kan variëren in functie van een eventuele voorafgaande opleiding die niet specifiek gericht is op het beroep van landmeter-expert.

Minister van Zelfstandigen en Kmo’s David Clarinval: “De landmeters-experten zijn al vele jaren vragende partij voor de oprichting van een dergelijke Orde, en met de goedkeuring van dit voorontwerp van wet zetten we eindelijk een grote stap in die richting. De oprichting van de Orde zal het ook mogelijk maken om het beroep verder te professionaliseren, iets wat ik alleen maar kan toejuichen.”

https://business.belgium.be/sites/default/files/voorontwerplandmeters.pdf

Bron: FOD