Reprobel

Veel leden hebben een verzoek van Reprobel ontvangen, het is verplicht op deze uitnodiging tot het afleggen van een verklaring in te gaan.  Het is aan iedereen om te beslissen hoe men dit aangeeft. 

Indien u toch heel wat fotokopieën zou maken, is er bijgevoegd een mogelijkheid voor u om een korting van 10 euro te krijgen voor bijvoorbeeld landmeters-experten zonder werknemers (tekst in NL werd opgevraagd).

Deadline om aangifte te doen is 15 april, BOLE vzw heeft uitstel gevraagd tot eind april 2022.

Onze verenigingen zijn vrijgesteld van deze belasting, dankzij de kaderovereenkomst UNPLIB.