Belangrijk bericht: Prekadastratie, implantingsplan bij basisakten

In kader van de prekadastratie zal AAPD/MEOW nauwgezetter controleren, oa bij de basisakten zal tevens een implantingsplan dienen opgenomen te worden.