Overlijdensbericht confrater Danny Cattoor

Ingetogen melden we u het overlijden van Danny Cattoor.

Danny was jarenlang een heel actief lid bij BOLE-VVLE en heeft steeds ons mooie beroep in zijn hart gedragen.

Het bestuur van VVLE, samen met alle leden van VVLE, betuigen hierbij hun medeleven aan de bedroefde families en wensen hen heel veel sterkte toe.