Eindrapport van de evaluatie van de werking van het Omgevingsvergunningendecreet

Het eindrapport van de evaluatie van de werking van het Omgevingsvergunningendecreet werd op 26 november 2021 meegedeeld aan de Vlaamse Regering.  In de bijlage kunt u de link naar het rapport terugvinden.

Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat de vooropgestelde doelstellingen van het decreet in belangrijke mate bereikt werden, maar tegelijk wijst het rapport ook een aantal verbeterpunten aan.  U kunt het rapport consulteren op de website van Departement Omgeving en kunt  daar ook een benchmarkstudie op vlak van doorlooptijden en oplossingstechnieken bij vergunningverlening terugvinden. https://omgeving.vlaanderen.be/overzicht-recent-onderzoek

Op basis van de resultaten van de voormelde studies worden voorstellen tot optimalisatie van het proces en de regelgeving voorbereid. Daarbij zal ook rekening gehouden worden met de resultaten van de thema-audit Omgevingsvergunningen die Audit Vlaanderen uitvoerde tussen juli 2020 en juli 2021 bij 15 lokale besturen.