Vastgoedinformatieplatform

Het vastgoedinformatieplatform wordt één digitaal portaal voor de aanvraag, verzameling en aflevering van vastgoedinformatie in het kader van een verkoop of langdurige verhuur. 

Landmeters-experten die optreden als vastgoedmakelaar zullen via een webportaal de aanvraag kunnen starten voor elk perceel in Vlaanderen, ongeacht waar het gelegen is.  Met dit project streeft men naar een kwalitatievere, vereenvoudigde en snellere aflevering van een uniform vastgoeddossier.

In oktober 2022 gaan een 30-tal pilootgemeenten reeds van start met het platform, de andere lokale besturen volgen in de loop van 2022-2023.  Vanaf januari 2024 zal elke aanvraag decretaal verplicht verlopen via het Vastgoedinformatieplatform.  In het voorjaar van 2022 plant VVLE een infosessie waarop we de mensen van Digitaal Vlaanderen, die instaan voor de bouw van het platform, uitnodigen voor een toelichting.  Een concrete datum en uitnodiging hiervoor volgt.