Webinar Die Keure: Uitdagingen van het deskundigenonderzoek op korte en lange termijn

Het boek "Statuut en deontologie van de gerechtsdeskundige" wordt op dinsdag 8 februari 2022 om 9 uur officieel voorgesteld in het bijzijn van de heer Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, die tevens het voorwoord heeft geschreven.  De hoofdredacteurs komen aan het woord om de inhoud van het boek toe te lichten.  Zij geven hun inzichten over de uitdagingen waarmee het deskundigenonderzoek op korte en lange termijn wordt geconfronteerd in het licht van de strategische transformatie die het justitiële apparaat ondergaat. Wenst u deze mee te volgen dan kunt u zich hier inschrijven, rechtstreeks bij Die Keure. 
Momenteel loopt de aanvraag bij de Federale Raad voor het bekomen van uren permanente vorming hiervoor, indien positief, zullen wij u hierover berichten en zult u zich kunnen registreren bij ons.