Prekadastratie

Op het overleg met MEOW van 9 december 2021 werd gesproken over de prekadastratie en de problemen die hierbij opduiken.  Indien er moeilijkheden worden ondervonden raden zij aan om eerst te kijken op: https://financien.belgium.be/nl/experten-partners/kadaster/prekadastratie.

Bij concrete dossiers kunnen deze altijd worden voorgelegd aan hun centrale dienst via dit mailadres: support.meow@minfin.fed.be.  U kunt steeds vvle in cc plaatsen: info@vvle.be zodat wij mee op de hoogte zijn.

Wat wijzigende basisakten betreft is het geen evidentie deze te verwerken zonder dat de bestaande kadastrale toestand van het ganse gebouw in kwestie in kaart is gebracht.  De documenten die klaarheid kunnen brengen dienen opgevraagd bij IVU: iam.ivu-cei.patdoc@minfin.fed.be.

Best gaat dit gepaard met een volmacht van de VME (Vereniging van Mede-Eigenaars) en een duidelijke omschrijving van de nodige stukken zijnde:

  • Geanonimiseerde beschrijvende tabel
  • Lijst van de bestaande kadastrale leggerpercelen met partitie en detail gevat binnen de basisakte in kwestie
  • Bouwplannen/schetsen die per kadastrale leggerperceel een contour weergeven rond de lokalen/ruimten die ervan deel uitmaken

Geef ook mee in uw aanvraag dat de stukken mogen worden geanonimiseerd en zet de kadastrale antenne in kwestie ook mee in cc.

Voor verdere details verwijzen wij naar:
https://eservices.minfin.fgov.be/annucomp/UI01_act01_loadSearch.do#resultaat