Adviseringsaanpak dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie Antwerpen

Bericht Dienst Integraal Waterbeleid Antwerpen:
Wanneer een dossier onvoldoende informatie bevat om een gedegen wateradvies te kunnen uitbrengen zal de dienst Integraal Waterbeleid vanaf heden een ongunstig advies uitbrengen in afwachting van het aanleveren van de ontbrekende info en/of de aangepaste plannen. In deze gevallen is het immers vaak onmogelijk om duidelijke en gedetailleerde voorwaarden te laten opnemen in de vergunning. Daarnaast leert de ervaring ons dat er bij de uitvoering enkel naar de plannen wordt gekeken en niet naar de voorwaarden die in de vergunning werden opgenomen.

Om u een beter zicht te geven waaraan een aanvraagdossier minimaal moet voldoen om een gedegen wateradvies te kunnen opmaken werd een checklist samengesteld die u als bijlage bij deze mail kan terugvinden en ook te raadplegen is op de website.

Een aangepast plan dat volledig afgestemd is op deze checklist en de vergunningsaanvraag is dan ook noodzakelijk om zeker te zijn van een goede uitvoering . Een goede vergunning zorgt ook voor een betere opvolging/handhaving achteraf.

De drainageklassen van de bodemkaart kunnen geraadpleegd worden via https://www.geopunt.be

onder bodemkaart, bodemtypes.  Je dient de kaart op te laden en als je dan op een bepaalde zone klikt krijg je meer info waaronder de drainageklasse die van toepassing is.

Bijlagen