Beplantingen, takken en wortels op het openbaar domein

Sinds 1 september 2021 bevat het Nieuw Burgerlijk Wetboek bepalingen omtrent enerzijds, de afstanden van beplantingen ten aanzien van perceelsgrenzen en, anderzijds, overhangende takken en doorschietende wortels (zie artikel 3.1333 en 3.134 NBW). Deze bepalingen zijn ook van toepassing op het openbaar domeingoed “in de mate dat zulks aan de openbare bestemming van dat goed niet in de weg staat”. Ook de beheerder van een openbaar domeingoed zal dus deze voorschriften moeten naleven wanneer hij de snoeiing of rooiing van beplantingen, dan wel de wegsnijding van takken of wortels wenst te verkrijgen. Let wel, dit is niet van toepassing op beplantingen die vóór de inwerkingtreding van de wet werden aangebracht.

Lees hier verder.

Bron: 22/11/2021 - Departement Omgeving