Prekadastrering instructievideo kadastraal volume

De prekadastratie werd bijgesteld en uitgebreid, ondermeer naar aanleiding van het nieuwe goederenrecht die reeds in voege is sedert 1 september 2021.

De videolink met instructies kunt u hier terugvinden.