Postacademische opleiding UGent: Expertisetechnieken

VVLE maakt graag deze opleiding kenbaar bij de landmeters-experten, die erkend is als permanente vorming door de Federale Raad van Landmeters-Experten (attesten rechtstreeks via UGent).  Mogelijkheid tot inschrijven kan via de site:

Vanaf 18 november 2021 start bij UGain – UGent Academie voor Ingenieurs – de nieuwe editie van de postacademische opleiding ‘Expertisetechnieken – methodologie van het deskundigenonderzoek’.

De deskundige kent de wetgeving die op hem van toepassing is. Uiteraard, maar er is veel meer nodig om een goed onderzoek te voeren en tot een rapport te komen dat beantwoordt aan de verwachtingen van de opdrachtgevers. In de toekomst zal de rechter zijn deskundigen ook meer gaan selecteren op hun methodologische capaciteiten. Alle deskundigen genieten immers dezelfde opleiding qua wetgeving, dus de enige manier om zich te onderscheiden, is de manier van aanpak, zowel qua onderzoek als qua rapportering.

Deze opleiding gaat dieper in op de praktische aspecten omtrent het uitvoeren van deskundigenopdrachten:

  • Hoe communiceer je met partijen en advocaten?
  • Hoe meet je en hoe interpreteer je de meetgegevens?
  • Hoe verwerf en verwerk je bijkomende gegevens?
  • Hoe bereken je een schade?
  • Hoe maak je een rapport dat voor de rechter en alle betrokkenen duidelijk is?

Deze opleiding richt zich o.a. naar landmeters-experten die in het kader van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures als deskundige worden aangesteld door hoven, rechtbanken of verzekeringsmaatschappijen. De opleiding is erkend als permanente vorming door de Federale Raad van landmeters-experten.

Als bijlage vindt u de folder terug.

  • Postacademische opleiding ‘Expertisetechnieken’
  • Van 18 november 2021 tot 2 juni 2022
  • www.ugain.ugent.be/expertise voor verdere info en inschrijving.
  • Deze opleiding gaat dieper in op de praktische aspecten van deskundigenopdrachten, u leert hoe u grondig en objectief onderzoek moet voeren en hoe u daar duidelijk over communiceert.
  • Locatie: UGent Academie voor Ingenieurs, Technologiepark 60, 9052 Zwijnaarde. Er is de mogelijkheid om de lessen ook live online of on demand te volgen. 

 

Bijlagen