Inwerkingtreding decreet zorgwonen

Het decreet van 18 juni 2021 verruimde de mogelijkheden om een zorgwoning te melden. Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande hoofdzakelijk vergunde woning zodat maximaal twee oudere (65+) of hulpbehoevende personen kunnen wonen bij iemand die hen zorg verleent. 

De Vlaamse Regering heeft gelet op de maatschappelijke urgentie de datum van inwerkingtreding nu vastgelegd op 16 augustus 2021.

Vanaf dan zal naast inpandige zorgwoningen ook de creatie van een zorgwoning in een bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw of in een tijdelijke, verplaatsbare constructie in de nabijheid van de hoofdwoning onder bepaalde voorwaarden meldingsplichtig zijn. Wanneer de zorgwoning aan deze voorwaarden voldoet, is de creatie ervan altijd meldingsplichtig, ongeacht of er al dan niet vergunningsplichtige handelingen gebeuren.

Hier vinden jullie meer informatie. Binnenkort verschijnt op deze webpagina ook een actuele FAQ.
 

Bron: Departement Omgeving