Nota beheer administratieve grenzen

Het doel van deze nota is om landmeters-experten en andere geïnteresseerde professionals te informeren over het beheer van de administratieve grenzen in het kader van de aanvragen tot voorafgaande identificatie.  Deze nota bestaat uit drie delen:

- het gebruik van de administratieve grenzen bij de aanvragen tot voorafgaande identificatie
- de toegang, de interpretatie en het gebruik van de gegevens die beschikbaar worden gesteld door de AAPD
- de te volgen procedure als de beschikbare gegevens niet overeenkomen met de opmetingen op het terrein.