Belangrijk! Wetsontwerp publiekrechtelijke Orde - Enquête nood aan stage

Beste Collega’s,

Op 4 maart hadden de nationale representatieve verenigingen een zeer constructieve ontmoeting met de afgevaardigden van minister Clarinval en van de administratie van de FOD Economie over de totstandbrenging van de publiekrechtelijke orde.  De minister steunt dit initiatief en de gesprekspartners zijn met de nodige voorbereidingen begonnen.

Een van de stappen die moeten worden ondernomen is de rechtvaardiging van bepaalde maatregelen uit het oogpunt van hun evenredigheid met het nagestreefde doel.  Zo voorziet het wetsvoorstel in een stage van 210 werkdagen. Dit moet gerechtvaardigd worden.

Het zou dan ook interessant zijn om de mening te kennen van een aanzienlijk deel van de huidige landmeters-experten.  Wij zouden u dan ook zeer erkentelijk zijn, indien u de volgende vragenlijst massaal zou willen beantwoorden.

Andere onderzoeken kunnen volgen.

Hartelijk bedankt,

Het bestuur BOLE-VVLE