Wie wil kennismaken met het programma Magnet Field

kan contact opnemen met landmeter Luc Bosman 0476/22 50 26.
Hij beschikt over 3 GPS toestellen die hij kan verhuren.