Coronamaatregelen/richtlijnen voor de landmeter-expert

Als VVLE ontvangen we momenteel veel vragen, ter verduidelijking hernemen we nogmaals onze regels van de eerste lockdown.

Mogen we nog opmetingen uitvoeren (buitens-en binnenshuis), schattingen, plaatsbeschrijvingen?

VVLE adviseert u strikt te houden aan wat er wordt meegedeeld door de overheid. Activiteiten kunnen alleen worden overwogen als ze zonder contact met klanten/collega's kunnen worden uitgevoerd;  Bovendien moeten alle veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, inclusief het wassen van de handen met zeep en naleving van de regels van social distancing: minimum 1,5 meter afstand indien noodzakelijk persoonlijk contact én het dragen van het mondmasker.

Meer concreet:

- bureauwerk van thuis uit is uiteraard geen probleem
- schattingen en plaatsbezoeken: niet aangeraden, tenzij van gronden of leegstaande panden waar je sleutel van hebt en aldus persoonlijk contact vermeden wordt.
- meetwerk: kan in principe perfect als je alleen werkt in tuinen, weilanden... Opmeten van gebouwen/appartementsblokken beter niet.

De prioriteit is momenteel om het veilig te houden voor uzelf én uw naasten.

Opgelet: Plaatsbezoeken voor opdrachten die onder de plichtenleer van het BIV vallen, hierbij verwijzen we naar de richtlijnen van paritair comité 323.