Toegang tot de diensten Administratie na afspraak

Als gevolg van de lockdownmaatregelen werd de toegang tot de kadastrale archieven geschorst, zowel voor onze medewerkers als voor de landmeters-experten. 

De regering laat ons nu toe om de toegang tot onze diensten geleidelijk weer open te stellen. Die gefaseerde heropening zal gebeuren met strikte naleving van de volgende regels (opgelet, de data kunnen aangepast worden door de regering):  

Vanaf 18 mei: onze medewerkers hebben gedeeltelijk toegang tot de archieven. De aanvragen voor kadastrale uittreksels (ingediend via MyMinFin of via een formulier 434) worden prioritair behandeld en de uittreksels worden verzonden per post.

Ter herinnering: deze officiële uittreksels zijn betalend.

Vanaf 8 juni: de landmeters-experten kunnen zich aanbieden bij de loketten van de centra, maar enkel en alleen na afspraak. 

 Afhankelijk van de richtlijnen die opgelegd worden door de logistieke adviseur en de preventieadviseur, zal er voor ieder gebouw een specifieke regeling zijn, zowel wat betreft het onthaal als de toegang tot de documentatie. U moet als bezoeker wel steeds uw eigen mondmasker meebrengen en het opzetten als u het gebouw betreedt!

U kunt een afspraak maken via het gebruikelijke e-mailadres of per telefoon. Wij vragen u  om in uw vraag voor afspraak het voorwerp van uw opzoeking te specifiëren (kadastrale afdeling, gezochte informatie). Als landmeter-expert zal het vanaf 3 juni ook mogelijk zijn om een afspraak te maken via 0257 257 57, in combinatie met de volgende telefoniecode

  • Antwerpen: 18151
  • Bergen: 18156
  • Brugge: 18155
  • Brussel-Vlaams-Brabant: 18152 
  • Gent: 18154
  • Hasselt: 18153
  • Luik: 18157
  • Namen-Luxemburg: 18158
  • We herinneren u eraan dat de consultatie van de 223 en de 219 niet toegelaten is. Die documenten bevatten persoonlijke informatie beschermd door de privacyreglementering. U kunt de vereiste informatie daarentegen wel verkrijgen bij de kantoren Rechtszekerheid (vroegere hypotheekkantoren).

 Ter informatie: een online zoekfunctie voor schetsen is in ontwikkeling. We plannen de inproductiestelling rond september-oktober. In een eerste fase zal de online opzoeking van de schetsen van de laatste 30 jaar mogelijk gemaakt worden. De scanning van de oudere schetsen is ook bezig en de pdf’s zullen nadien aan de online zoekfunctie toegevoegd worden.

Nieuwe consultatietools voor de afbakeningsplannen via de online viewer zijn eveneens in testfase. Ze zullen toelaten om de afbakeningsplannen terug te vinden door een zone van het percelenplan te selecteren. Er zullen ook nog andere tools aan de viewer toegevoegd worden. Een communicatie hierover wordt voorbereid.

Bron: Administratie Opmetingen en Waarderingen