Aanvragen voorafgaande identificatie: verbeterde versie nieuwe formulieren

De nieuwe versie van de aanvraagformulieren voorafgaande identificatie (precad) gepubliceerd op 30 april 2020 zorgde voor verwarring.  Vanaf 2 juni 2020 is een nieuwe, verbeterde versie van die aanvraagformulieren beschikbaar.

Het aanvraagformulier werd op volgende punten verbeterd:

- Punt 7 (of punt 10 bij de basisakte) in het kader van de algemene gegevens werd herschreven:

precad
- De Selectievakjes zijn opnieuw echte selectievakjes zodat ze aangevinkt kunnen worden in het Word-document.

- Voor de notarissen werd in het vak 'aanvrager' het CRT-nummer vervangen door het ondernemingsnummer.

U kunt de nieuwe versie van de aanvraagformulieren downloaden op de website van de FOD Financiën.

De overgangsperiode wordt verlengd tot en met 30 juni 2020.  Na die datum zullen enkel nog de nieuwe formulieren aanvaard worden.

Bron: De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, Federale Overheidsdienst Financiën