Aanvragen voorafgaande identificatie: Nieuwe formulieren beschikbaar

Vanaf 30 april 2020 is een nieuwe versie beschikbaar van de formulieren om een voorafgaande identificatie (Precad) aan te vragen.  Het gaat om nieuwe versies voor de drie formulieren:

- Formulier 'basisakte'
- Formulier 'verkavelingsvergunning'
- Formulier 'andere'

U kunt de nieuwe versies downloaden op de website van de FOD financiën:
https://financien.belgium.be/nl/experten_partners/landmeters/voorafgaande_identificatie_van_percelen

In de nieuwe versies werd bij het kader over 'algemene gegevens ' het punt 'Aanvraag in het kader van een successie' toegevoegd:  met die extra informatie kunnen we de voorafgaande identificatie in het kader van een successie en de daaropvolgende aangifte van nalatenschap correct verwerken.

Graag willen we u eraan herinneren dat, voor een correcte verwerking van uw aanvraag, het formulier zo volledig mogelijk ingevuld moet worden;

Er is een overgansperiode voorzien tot en met 31 mei 2020. Na die datum kunnen we alleen nog de nieuwe formulieren aanvaarden.

Mededeling/Bron: Fod Financiën - Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie