Wijzigingsbesluit Vlaamse Regering

Op 22 april 2020 keurde de Vlaamse Regering een wijzigingsbesluit goed dat de besluiten van 24 en 27 maart 2020 verduidelijkt en aanvult, onder meer op het vlak van de verderzetting van de openbare onderzoeken, raadplegingen van het publiek e.d..

Welke gevolgen dit heeft samen met een meer gedetailleerde toelichting vinden jullie via volgende link:
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/verduidelijking-van-de-noodmaatregelen-rond-corona

Bron: Departement Omgeving