Richtlijnen Federale Raad omtrent covid 19

Mag een medewerker nog op kantoor werken?
Thuiswerk is verplicht bij alle niet-essentiële bedrijven, ongeacht de grootte, voor alle functies waar dat mogelijk is.
Voor functies waar het niet mogelijk is, moeten bedrijven ervoor zorgen dat ze de social distancing (minimaal 1,5m afstand) kunnen garanderen. Deze regel geldt ook voor vervoer georganiseerd door de werkgever. Kan je als niet-essentieel bedrijf niet aan deze regels voldoen, dan moet je verplicht sluiten.

 

Mogen opmetingen nog uitgevoerd worden?
Bouwwerven en opmeetwerk buiten kunnen blijven plaatsvinden, mits bijkomende maatregelen gerespecteerd worden (social distancing ten allen tijde garanderen!)

Het inzetten van meetploegen wordt afgeraden: u organiseert zich om apart te rijden en alleen te meten (bv one-man, gps metingen,…)

 

Vastgoedactiviteiten - notariaat
Vastgoedkantoren zijn verplicht te sluiten.
Advocaten en notarissen mogen open blijven, maar moeten maatregelen nemen (zoveel mogelijk op afstand overleggen met cliënteel, voldoende afstand tussen cliënten die op afspraak komen).

 

Beperking werkzaamheden opzoekingen
Bepaalde werken zullen door de landmeter-expert moeten worden opgeschort tot wanneer hij zijn taak volgens de regels van goed vakmanschap kan  afronden.
Wanneer opzoekingswerk buiten het kantoor de  social distancing (minimaal 1,5m afstand) niet kan garanderen, zullen deze plaatsen (gemeenten, kadaster, hypotheken e.d.) verplicht gesloten blijven (digitale aanvragen blijven echter wel tot de mogelijkheid behoren).

 

Permanente vorming
De Federale Raad overweegt  pro rata temporis het aantal verplichte uren permanente vorming 2020 te herzien.

 

Steunmaatregelen - hinderpremie
Er worden steunmaatregelen en/of hinderpremies voorzien.
Zie :
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie

De federale regering zal bijkomende fiscale maatregelen nemen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers.

•             Uitstel voor het indienen van de aangiften in de Vennootschapsbelasting, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

•             Uitstel geven voor het indienen van de btw-aangiften

•             Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

•             Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

U vindt een overzicht van de bestaande en nieuwe fiscale steunmaatregelen op  https://www.unizo.be/fiscale-steunmaatregelen-tijden-van-corona-0

Bron: Federale Raad van Landmeters-Experten