Hoe lot afsplitsen binnen bestaande verkaveling om toe te voegen bij ander perceel?

Het antwoord werd ons overgemaakt door DEPARTEMENT OMGEVING - Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning.

VRAAG:

Binnen een bestaande verkaveling wordt soms van een lot een deel afgesplitst om bij een ander perceel gevoegd te worden.

  • Kan dit door een loutere notariële splitsing?
  • Of is hiervoor een bijstelling nodig?
  • Blijft dit afgesplitste deel tot de verkaveling behoren ?  Wat eens gevoegd bij het andere perceel?  Of is dit uit de verkaveling verwijderd en zijn dus de grenzen van de verkaveling gewijzigd?
  • Stel dat twee aanpalende verkavelingen op hun raakvlak elk van een lot een deel afsplitsten van 10m, om nadien samengevoegd te worden tot één perceel van 20m breed: wat is hier de situatie? 

ANTWOORD:

Indien het gaat om een verkaveling die jonger is dan 15 jaar, moet voor elke wijziging aan de (kavel)grenzen een bijstelling worden gevraagd. Het uitbreiden van een VK met een bijstelling is niet mogelijk, dus het enige dat mogelijk is, is het uitsluiten van dat deel van dat lot uit de VK.

Indien het gaat om een verkaveling die ouder is dan 15 jaar, vormen de voorschriften ervan geen weigeringsgrond meer. Enkel ingeval een verkavelingsplichtige handeling wordt gesteld (dus verkoop,…. Met het oog op woningbouw), moet een bijstelling worden gevraagd. Is er geen sprake van een verkavelingsplichtige handeling, dan is geen bijstelling vereist. Indien het samenvoegen van een deel van een lot/perceel bij een ander lot/perceel gebeurt met het oog op het bebouwbaar maken van het perceel als geheel, is er ook sprake van een verkavelingsplichtige handeling.

Voor meer toelichting bij de regeling i.v.m. verkavelingen ouder dan 15 jaar kan de FAQ-flits zoals beschikbaar op onze website geconsulteerd worden (zie p. 23 e.v.): https://www.ruimtelijkeordening.be/Portals/108/FAQ-flits%20codextrein%20dd_%2020_11_2019.pdf