Doorbraak vergelijkingspunten

Na tussenkomst van VVLE gaf minister Van Overtveldt als één van zijn laatste beleidsdaden in 2019 de toelating aan de Vlabel om de federale databank van de verkopen gecontroleerd open te stellen voor Vlabel-schatters.
 
De Vlabel was in het najaar van 2019 de laatste hand aan het leggen aan een tool die de Vlabel-schatters toegang geeft tot deze vergelijkingspunten.

In het kader van de GDPR-wetgeving kan per schatter slechts 1 uniek e-mailadres en ondernemingsnummer gebruikt worden voor de betreffende communicatie. Daarom werden zij die meerdere emailadressen opgaven of zij die met meerdere schatters onder 1 ondernemingsnummer werken gevraagd om dit zo snel mogelijk te wijzigen.
 
Het was de bedoeling om nog dit jaar de tool aan te bieden, alleen een trage of onvoldoende respons van de aangeschreven schatters kon nog vertragingen opleveren. VVLE riep dan ook haar leden op die dergelijk bericht zouden krijgen op om met spoed te antwoorden en/of gevolg aan de vraag te geven.

Op 3 december 2019 tenslotte heeft het bestuur van VVLE van het kabinet van Minister Diependaele mogen vernemen dat rond midden december 2019 alle erkende VLABEL schatters-experten op de hoogte gebracht zouden worden over de modaliteiten om toegang te krijgen tot deze broodnodige informatie.

Daags na deze communicatie is de mail vertrokken vanuit VLABEL over de vergelijkingspunten, intussen zouden alle erkende schatters op de VLABEL-lijst deze moeten ontvangen hebben.