Mail vanuit VLABEL over vergelijkingspunten werd naar de meeste erkende schatters verstuurd!