Landmeter opgenomen als hoedanigheid in het omgevingsloket

Sinds 2 december 2019 werd de hoedanigheid van 'landmeter' toegevoegd aan het omgevingsloket, dit is goed voor de erkenning van ons beroep én maakt de administratie bij het omgevingsloket eenvoudiger.

We danken Ronny Van Echelpoel en Charlotte Verhaert voor alle inspanningen hiervoor.