DOORBRAAK DOOR VVLE - VERGELIJKINGSPUNTEN

Na tussenkomst van VVLE gaf minister Van Overtveldt als één van zijn laatste beleidsdaden de toelating aan de Vlabel om de federale databank van de verkopen gecontroleerd open te stellen voor Vlabel-schatters.
 
De Vlabel is nu bezig met de laatste hand te leggen aan een tool die de Vlabel-schatters toegang geeft tot deze vergelijkingspunten.

In het kader van de GDPR-wetgeving kan per schatter slechts 1 uniek e-mailadres en ondernemingsnummer gebruikt worden voor de betreffende communicatie. Daarom worden zij die meerdere emailadressen opgaven of zij die met meerdere schatters onder 1 ondernemingsnummer werken gevraagd om dit zo snel mogelijk te wijzigen.
 
Het is de bedoeling om nog dit jaar de tool aan te bieden, alleen een trage of onvoldoende respons van de aangeschreven schatters kan nog vertragingen opleveren. Wij roepen onze leden die dergelijk bericht zouden krijgen op om met spoed te antwoorden en/of gevolg aan de vraag te geven.

Voor alle duidelijkheid: indien u in orde bent, krijgt u geen mail van VLABEL.  Dus je ontvangt enkel een mail indien er zaken niet duidelijk mochten zijn, bv. 2 mailadressen.