Actualisatie FAQ-flits, nota verkavelingen en thematische lijst

De geactualiseerde nieuwe FAQ-flits Codextrein (versie 5 november 2019) staat online en is terug te vinden via volgende link: https://www.ruimtelijkeordening.be/Codextrein   (rechterkolom “De lijst van veelgestelde vragen – versie 5 november 2019”).

Daarnaast merken we dat er nog steeds verwarring heerst over het feit of er al dan niet een verkavelingsvergunning nodig is. De nota, die werd opgemaakt naar aanleiding van het vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof inzake de gewijzigde definitie van verkavelingen, is intussen aangevuld met specifieke cases/vragen en vinden jullie via volgende link: https://www.ruimtelijkeordening.be/Codextrein (rechterkolom “De nota inzake gevolgen arrest Grondwettelijk Hof gewijzigde definitie verkavelen”).

Bijkomend stellen we jullie nog een thematische lijst met vragen en antwoorden ter beschikking. Volgende onderwerpen komen hier o.a. aan bod: zonevreemdheid, woonuitbreidingsgebieden, afwijkingsmogelijkheden, vergunningsplicht, handelingen van algemeen belang… Deze lijst is terug te vinden via volgende link: https://www.ruimtelijkeordening.be/Ambtenaar (documentatie voor ambtenaren - handleidingen).