Update kadastrale gegevens online

De kadastrale plannen situatie 1.1.2019 staan online, dit zowel in Lambert72 als in Lambert2008 (shape-formaat).