Help student landmeter-expert met bachelorproef

Het onderwerp van de bachelorproef van Bram Smet, laatstejaarsstudent landmeten aan de HoGent, gaat over de landmeters-experten en hun erelonen, met het doel een vergelijking te maken op provinciaal vlak.  De bachelorproef zal achteraf gepubliceerd worden.

https://forms.gle/dkF17e2b6fAAkSVj8