Wijziging regelgeving onteigeningsvergoeding

De Vlaamse Regering heeft op 10 mei 2019 een besluit goedgekeurd over het berekenen van een onteigeningsvergoeding voor gebouwen of constructies in reservatiestroken, rekening gehouden wordt met de meerwaarde die voortvloeit uit werken aan die gebouwen of constructies.

De regeling rond afstand van meerwaarde wordt grondig gewijzigd.

De meerwaarde van beperkte uitbreidingen (tot maximum een kwart van het bestaande volume erbij) wordt voor 75% meegerekend in een eventuele onteigeningsvergoeding. De meerwaarde van vrijstaande nieuwbouw, herbouw (behalve bij overmacht) en volume-uitbreiding met meer dan een kwart wordt niet meegerekend. Er wordt niet meer gewerkt met aktes van afstand van meerwaarde. Bij herbouw wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt van het gebouw of de constructie voorafgaand aan de afbraak.

Het besluit van de Vlaamse Regering wordt in principe op 1 juli 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, om tien dagen later in werking te treden. Het besluit bevat een overgangsbepaling voor lopende vergunningsaanvragen.

https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/090135578027798d