Decreet gemeentewegen in werking op 1 september 2019

Op de pagina die je zal zien via volgende link: https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1316591/verslag/1318296 kan je lezen dat het Vlaams Parlement in haar laatste plenaire vergadering van deze legislatuur het zgn. decreet houdende de gemeentewegen heeft goedgekeurd.

 

Dit decreet is een quasi totale omslag in de benadering van gemeente- en buurtwegen. Het bevat heel wat zaken die ons werk eenvoudiger maken, zoals de gelijklopende procedures van omgevingsvergunningsaanvragen en deze voor verlegging, wijziging of afschaffing van buurt- en voetwegen binnen de omschrijving van de aanvraag. Daarnaast worden de regels en procedures inzake openingen, verjaring, wijziging, verlegging, afschaffing ingrijpend gewijzigd.

 

Het decreet zal in werking treden op 1 september 2019 (art. 92).  Het voorstel van decreet houdende de gemeentewegen 1847 (2018-2019) werd op 3 mei 2019 bekrachtigd en afgekondigd.

 

Zoals steeds zorgt VVLE zo snel mogelijk voor opleidingen bij het verschijnen van wetswijzigingen met een belangrijke impact op ons beroep.  Voor dit item zal een opleiding worden ingericht in het najaar.  Nadere info volgt!