Wijzigingen in verzekeringsplicht voor landmeters-experten vanaf 1 juli 2019

Het wetsontwerp in de wijziging in verzekeringsplicht beroepsaansprakelijkheid voor landmeters-experten werd goedgekeurd en de wet treedt in werking op 1 juli 2019.

Heel veel van onze leden hebben een groepspolis beroepsaansprakelijkheid bij Allianz via BOLE-VVLE.  Weet dat Allianz de polis van BOLE-VVLE zal aanpassen aan de gewijzigde wetgeving zonder aan de premie te raken (met voorbehoud voor wat betreft de posterioriteitsdekking).  Goed nieuws dus!

Allianz geeft ons volgende belangrijkste wijzigingen mee :

 • De verzekerde basisbedragen
  • voorheen minimum 1.200.000 EUR Lich. : nu 1.500.000 lich.
  • voorheen 250.000 EUR materiële en immateriële : nu 500.000 EUR materiële en immateriële
  • voorheen 10.000 EUR toevertrouwd voorwerp : blijft ongewijzigd.
  • in de polis van BOLE dekken we vandaag 1.500.000 EUR lichamelijke, materiële en immateriële schade vermengd en 25.000 EUR toevertrouwd voorwerp. Allianz zal de dekking lichamelijke, materiële en immateriële schade in lijn brengen met de nieuwe wet, zonder bijpremie.
    
 • Het toepassingsgebied
  • de nieuwe wet legt de verzekeringsverplichting enkel op voor de activiteit die betrekking heeft op intellectuele prestaties geleverd in het kader van onroerende werken uitgevoerd in België.
    
 • De uitsluitingen
  • de nieuwe wet zet de absurde situatie van de vorige wet (die slechts 2 uitsluitingen toeliet) nu recht door meer uitsluitingen toe te laten, Allianz zal de uitsluitingen aanpassen zonder fundamentele beperkingen van de dekking.