Oproep kandidaten Gecoro Temse

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De gecoro bestaat enerzijds uit vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen en anderzijds uit deskundigen. Het aantal leden is in gemeenteraadszitting van 28 januari 2019 vastgesteld op 11, waarvan minimum één vierde deskundigen.  Nu de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd is moet ook een nieuwe gecoro samengesteld worden. Het is de gemeenteraad die de leden van de gecoro benoemt, waarna dit nog moet goedgekeurd worden door de bestendige deputatie van de provincie.

 

Het gemeentebestuur van Temse is op zoek naar kandidaten.

 

Deskundige:

Wenst u een kandidaat en/of plaatsvervanger voor te dragen als deskundige, dan schrijft u een gemotiveerde brief aan het college van burgemeester en schepenen.  Motieven voor deskundigheid op het gebied van ruimtelijke ordening kunnen zowel steunen op diploma’s, beroepservaring en/of andere ervaring.

 

Maatschappelijke geledingen:

Wenst u een kandidaat en/of plaatsvervanger voor te dragen als vertegenwoordiger van een maatschappelijke geleding, dan schrijft u eveneens een gemotiveerde brief aan het college van burgemeester en schepenen.  Daarin verduidelijkt u voor welke maatschappelijke geleding u een kandidaat voordraagt en wat zijn/haar betrokkenheid is bij die geleding. Het gemeentebestuur zoekt een vertegenwoordiger voor volgende geledingen:

  • Milieu- en natuurverenigingen
  • Werkgevers en zelfstandigen
  • Handelaars
  • Landbouwers
  • Werknemers
  • Vrijetijdssector

 

Het gemeentebestuur verwacht de kandidaturen uiterlijk op donderdag 28 februari 2019.  Het gemeentebestuur neemt zich voor de geschikte kandidaturen te bekrachtigen in de eerstvolgende gemeenteraadszitting.  Voor meer inlichtingen kan u terecht op het secretariaat van de gecoro:

Secretariaat gecoro

Gemeentebestuur Temse

AC De Zaat, Frans Boelplein 1, 9140 Temse

T 03 710 12 49 | E ruimtelijke.ordening@temse.be